O-STA

"POSLOVNA PRIČAKOVANJA SO DOSEŽENA!"

Mag. Franc Pangerl, direktor sejemske hiše Celjski sejem, je presenečen nad dobrim odzivom obiskovalcev na sejemski prireditvi Življenje na kolesih –V štirih dneh je sejem obiskalo 27.800 obiskovalcev

Po prvih ocenah je prireditev Življenje na kolesih, ki je letos prvikrat združila štiri sejme s področja avtomobilizma in transporta, od četrtka, 14. marca do nedelje, 17. marca, ko je sejem zaprl vrata, obiskalo 27.800 obiskovalcev.
Kot pravi mag. Franc Pangerl, direktor sejemske hiše Celjski sejem, so v vodstvu hiše z obiskom zelo zadovoljni, saj je ta celo višji kot lani, ko je ta sejem, lani še pod imenom Avto in vzdrževanje, trajal celo dan dlje.

Kako ocenjujete obisk na sejemski prireditvi Življenje na kolesih?
Najmanj 5 do 10% obiskovalcev sejma predstavlja potencialne potrošnike in ob tako velikem številu obiskovalcev gre za številko, ki bi morala razstavljavce poslovno zbuditi. Na letošnjem sejmu beležimo fizično povečan obisk v primerjavi z lanskim letom, kar je presenetljivo, saj je lanski sejem trajal dan dlje.
Podatki o številu obiskovalcev potrjujejo, da smo to sejemsko prireditev pravilno in kakovostno promovirali. Vsekakor pa je bil sejem vsebinsko zelo zanimiv, pomembne pa so tudi spremljajoče prireditve. Posebej zanimivo področje so motorji, ki so zanimivi tudi za oko. In čeprav velja, da avto ni več takšen statusni simbol, kot je bil včasih, je za Slovenca še vedno podoba osebnosti in kot takšen še vedno zanimiv vsaj za ogled.

Ste dejstvo, da v Sloveniji upada prodaja osebnih avtomobilov, občutili pri pripravi letošnjega sejma?
Prodaja avtomobilov v Sloveniji upada zaradi manjše kupne moči in tudi zaradi zasičenosti trga z avtomobili in to se sejmu zagotovo pozna. V očeh obiskovalcev pa je avto še vedno tisti medij, ki s svojo atraktivnostjo vleče in prebuja zanimanje, včasih morda tudi malo zavisti. Dobro je, da smo ob strokovnih področjih razmišljali tudi o spremljajočem programu, saj so dodatne prireditve, kot so razna tekmovanja in zabavni programi, zanimiva poteza, zaradi katere je sejem zanimiv še za več ljudi.

Kaj, menite, je odločilno vplivalo na dober obisk sejemskega četvorčka?
Gre za splet različnih dejavnikov. Za ljudi so zanimivi predvsem osebni avtomobili in motorji. Sejem Logotrans ima razstava tovornih vozil imata svoje občinstvo, sejma Avto in vzdrževanje ter Moto boom pa sta zagotovo zanimiva za zelo široko občinstvo. Zanimiva popestritev za obiskovalce pa je old-timer program ter program predstavitve pnevmatik.

Razmišljate o predlogu, da bi naslednje leto ta sejem spet trajal en dan dlje?
V tem trenutku je o tem težko govoriti. Razstavljavcev, ki želijo ohranjati permanentni stik s trgom preko sejma, je zelo veliko in zanje sejemska promocija enkrat na dve leti ni dovolj. V avto-moto in transportnih branžah je potrebno širšo predstavitev narediti vsaj enkrat na leto. V zvezi s tem bomo izvedli obširno anketo in na podlagi rezultatov razmišljali, ali bo sejem prihodnje leto ponovno trajal pet dni.

Kako ocenjujete poslovno uspešnost sejemske prireditve Življenje na kolesih?
Pred zaključkom sejma sem se pogovarjal z nekaterimi večjimi razstavljavci, kot sta Renault in BOSCH in vsi so poslovno zadovoljni. Pravijo, da so pričakovanja v poslovnem smislu absolutno dosegli. Za večino predstavljenih področij je dobra tudi kombinacija, da sejem traja še v soboto in nedeljo, podrobnejše podatke o poslovnih rezultatih in uspehih pa bomo dobili po koncu sejma, ko bodo razstavljalci obdelali podatke o uspešnosti. Na podlagi teh bo mogoče pripraviti podrobnejšo analizo.

Ste nad odzivom obiskovalcev presenečeni?
Da. Glede na to, da v zadnjem času na vseh sejmih po Sloveniji obisk upada in da je upadlo tudi povpraševanje po nakupu avtomobilov, sem morda pričakoval, da bo odziv nekoliko manjši. Vendar je resnično presenetljiv. V primerjavi z lanskim letom beležimo občuten porast obiska in za obstoj tega sejma, ki bo do nadaljnjega ostal v takšni obliki, v tem trenutku ni nobene bojazni.

Na otvoritveni slovesnosti ste omenili nadaljnje načrte sejemske hiše Celjski sejem. Med njimi je gradnja nove hale, s katero naj bi začeli jeseni.
Glede na to, da se izpopolnjuje tehnologija na različnih področjih, bomo morali še dodatno posodobiti tudi sejemski standard. Še več poudarka bo potrebno nameniti urejanju prostora, ogrevanju in sejemskemu standardu na splošno. Da bomo uresničili vse te cilje, potrebujemo še eno halo podobnega standarda, kot je nova Hala L. Zdaj se je pokazalo, da gre pri tej hali za standard, ki je za naše razmere zelo visok, za evropske pa normalen. Zaenkrat imamo v Celjskem sejmu le eno halo, ki ustreza vsem evropskim pogojem, načrtujemo pa, da bomo kmalu zgradili še eno.
Še kaj bo potrebno urediti na področju prometa in parkirišč v okolici sejemskega prizorišča, vendar lahko to dosežemo le v sodelovanju z Mestno občino Celje.