O-STA

Gambit trade na svetovni trg

Gambit Trade že vrsto let sodeluje s podjetjem Eastman Software, enim vodilnih ponudnikov rešitev s področja upravljanja z znanjem. V podjetju tesno sodelujejo tudi s podjetjem Microsoft, tako da so pri razvoju lastne družine rešitev FrontOffice 2001 ter rešitve ClipAgent lahko uspešno izkoristili strokovno podporo obeh mednarodnih velikanov. Tako je nastala zbirka orodij Eastman Utilities, ki omogočajo dodatne funkcionalnosti standardne programske opreme Eastman Software in FrontOffice 2001. Obsegajo komponente za nadzor procesov po uporabnikih, nadzor procesov po korakih procesa, zmogljiv iskalnik za navzkrižno iskanje, vstavljanje podprocesov v druge procese, ustvarjanje novih dokumentov iz podprocesov ter nadzor nad pravicami za delo z določenimi vrstami dokumentov. Med njimi lahko izpostavimo Gambit WFX History, Gambit WFX User Processor in Gambit WMX Finder.

Gambit WFX History uporabnikom omogoča enostavno sledenje in nadzor nad dokumentnimi tokovi (procesi), pripravljenimi na osnovi delovnih map (WorkFolderjev), vključno z vsemi nivoji, koraki in statusi, ki jih komponenta nadzorno prikaže v drevesni strukturi, z opisom vsakega posameznega »vozlišča« vred. S pomočjo te komponente lahko pooblaščeni uporabniki nadzirajo potek posameznega procesa in imajo tako v vsakem trenutku na voljo podatke o tem, v kateri fazi se posamezen proces nahaja, kdo je in kdo ni opravil svojih obveznosti v procesu in podobno.

S pomočjo Gambit WFX User Processor pooblaščeni uporabniki nadzirajo izvajanje nalog v posameznem procesu ali več procesih. Tako lahko na enostaven način v preglednem prikazu hitro pridobijo podatke o izvajanju nalog izvajalcev v posameznih procesih oziroma zamudah in zastojih.

Gambit WMX Finder univerzalni iskalnik je primerna rešitev za okolja, ki želijo hkrati izvajati poizvedbe po dokumentih, shranjenih v dokumentnem sistemu DMX in po delovnih mapah (WrokFolderjih). Omogočeno je podrobnejše parametrično določanje iskalnih kriterijev, ki pripomorejo h kvalitetnejšemu in hitrejšemu iskanju.
Nova zbirka orodij omogoča dodatne funkcionalnosti in hitrejši razvoj posameznemu naročniku prilagojenih aplikacij. Zato so pri Eastman Software takoj ponudili pomoč pri trženju. Že po prvem delovnem sestanku je bilo jasno, da zbirke ni smiselno tržiti na klasičen način, temveč se je smotrno v celoti nasloniti na internet. Celoten postopek nakupa in licenciranja je mogoče v slovenskem, hrvaškem in angleškem jeziku v celoti opraviti v elektronski obliki od kjerkoli. Gambit Trade je tako pri gradnji prodajnega kanala najbolje izkoristil tudi svoje znanje s področje elektronskega trgovanja in v praksi pokazal, kako hitro lahko podjetje, če le ima primerno ponudbo, vstopi na globalni trg. V klasični obliki je pravzaprav mogoče dobiti le še preizkusno CD verzijo Eastman Utilities.