O-STA

Javni poziv za vložitev kandidature za predstavnike nevladnih organizacij v Razvojnem svetu pomurske regije

Martjanci, 30.12.2011

LRF za Pomurje kot Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja objavlja danes 30.12.2011, začetek izbora za 5 predstavnikov nevladnih organizacij Razvojnem svetu Pomurske regije

Objava poziva temelji na 11. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in na podlagi prejetega pooblastila s strani RRA Mura (z dne 23.12.2011, prejetega 27.12.2011 ) ter na podlagi sklepa Sveta pomurske razvojne regije (42. izredna seja, z dne 15.12.2011), ko je postalo znano število predstavnikov NVO v razvojnem svetu Pomurske regije.

Na podlagi prej navedenih podlag je število predstavnikov NVO v razvojnem svetu Pomurske regije pet (5), s tem, da se v skladu s sklepom Sveta pomurske razvojne regije v okviru te kvote imenuje tudi en (1) predstavnik avtohtone romske skupnosti.

V obdobju od 30.12.2011 - 5.1.2012 (do 12.00 ure) je odprto evidentiranje kandidatov oz. vložitev kandidatur s strani društev, zavodov in ustanov (nevladne organizacije v nadaljevanju), ki imajo sedež na območju Pomurske regije. Nevladne organizacije lahko predlagajo kandidate za predstavnike NVO v RSR, s tem, da se pri kandidaturi predstavnikov avtohtone romske skupnosti opredeli ali je kandidat predstavnik le-te.

V nadaljevanju postopka bo 6.1.2012 poslano obvestilo kandidatom, katerih kandidatura je ustrezna. Istočasno napovedujemo organizacijo javno predstavitev in soočenje kandidatov, ki bo 9.1.2012.

Postopek izbora oz. volitve se vodijo v skladu s sprejetim poslovnikom.

Poslovnik in obrazec za kandidaturo je objavljen na spletni strani Lokalne razvojne fundacije za Pomurje: http://www.lrf-pomurje.si/regionalno-sticisce-nvo/novice/?id=335.

S spoštovanjem,

Bojan Vogrinčič

predsednik uprave