O-STA

Znani uradni rezultati volitev za predstavnike nevladnih organizacij v Razvojnem svetu pomurske regije

Martjanci, 17.1.2012

Spoštovani predstavniki medijev!

LRF za Pomurje je kot Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja bil koordinator izbora petih predstavnikov nevladnih organizacij, ki bodo predstavljali nevladne organizacije v Razvojnem svetu pomurske regije. Izbor je temeljil na 11. členu Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in na podlagi prejetega pooblastila s strani RRA Mura (z dne 23.12.2011, prejetega 27.12.2011), na podlagi sklepa Sveta pomurske razvojne regije (42. izredna seja, z dne 15.12.2011), ko je postalo znano število predstavnikov NVO v razvojnem svetu Pomurske regije ter na podlagi Poslovnika o postopku izbora predstavnikov nevladnih organizacij v Razvojni svet pomurske regije.

Razvojni svet regije bo sestavljen iz:

  • 10 predstavnikov gospodarstva,
  • 10 predstavnikov občin,
  • 5 predstavnikov nevladnih organizacij,
  • 5 predstavnikov razvojnih partnerstev,
  • 1 predstavnika madžarske narodne skupnosti.

Potek in rezultati volitev

V času od 30.12.2011 do 5.1.2012, ko je bil rok za oddajo kandidatur (kandidata/kandidatko so lahko predlagale nevladne organizacije s sedežem v Pomurju) smo prejeli 20 kandidatur (seznam in predstavitve na spletni strani: www.lrf-pomurje.si ), nato pa so 7.1.2012 bile s strani lRF za Pomurje razpisane volitve. 9.1.2012 je potekala tudi javna predstavitev kandidatov in kandidatk, ki so lahko predstavili svoje reference ter vizijo razvoja nevladnih organizacij v Pomurju.

Za predstavnike nevladnih organizacij v Razvojnem svetu pomurske regije so lahko glasovale vse nevladne organizacije s sedežem v Pomurju (ena organizacija je imela na voljo en glas).

V času volitev (9.1.-13.1.2012) smo prejeli skupno 548 glasovnic, kar pomeni, da je glasovalo 34,36% vseh nevladnih organizacij v Pomurju, ki jih je 1595. Od vseh prejetih glasovnic je bilo 514 (93,8%) veljavnih in 34 neveljavnih (6,2%).

Na podlagi štetja glasov, ki je bilo na sedežu LRF za Pomurje opravljeno včeraj (16.1.2012) in katerega so se lahko udeležili tudi kandidati, so v Razvojni svet pomurske regije izvoljeni naslednji kandidati oz. kandidatke:

1.Romeo Varga131 glasov
2.Danijela Krpič108 glasov
3.Matejka Horvat84 glasov
4.Milan Ostrec38 glasov
5.Darko Rudaš5 glasov*

*(predstavnik avtohtone romske skupnosti - ker je bil edini kandidat romske avtohtone skupnosti, je za izvolitev potreboval le en glas)

Število glasov ostalih kandidatov in kandidatk je objavljeno na spletni strani www.lrf-pomurje.si.

S spoštovanjem,

Bojan Vogrinčič

predsednik uprave