O-STA

Rezultati 47.avkcije trimesečnih in 12. avkcije dvanajstmesečnih zakladnih menic

MINISTRSTVO ZA FINANCE

objavlja

REZULTATE 47. AVKCIJE TRIMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC in 12. AVKCIJE DVANAJSTMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki je bila v torek, 26.03.2002 v času od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 47. serije trimesečnih zakladnih menic z oznako RSTZM047270602 je znašala 5.500.000.000 SIT oziroma 550.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji trimesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 884.339 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 550.000 lotov naročil v skupni vrednosti 5.500.000.000 SIT po enotni ceni 98,040. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane trimesečne zakladne menice 7,91%.
Ponudbe so bile podane v razponu cene med 98,500 in 97,899 (obrestna mera od 6,02% do 8,49% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 47. serije trimesečnih zakladnih menic, ki bo 27.06.2002.

Razpisana emisija 12. serije dvanajstmesečnih zakladnih menic z oznako RSDZM012270303 je znašala 4.000.000.000 SIT oziroma 400.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji dvanajstmesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 588.500 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 400.000 lotov naročil v skupni vrednosti 4.000.000.000 SIT po enotni ceni 91,625. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane dvanajstmesečne zakladne menice 9,04%.
Ponudbe so bile podane v razponu cene med 92,350 in 90,291 (obrestna mera od 8,19% do 10,63% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 12. serije dvanajstmesečnih zakladnih menic, ki bo 27.03.2003.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html.

Naslednja avkcija trimesečnih in šestmesečnih zakladnih menic bo 23.04.2002, naslednja avkcija dvanajstmesečnih zakladnih menic pa 28.05.2002..
objavlja

REZULTATE

47. AVKCIJE TRIMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC
in
12. AVKCIJE DVANAJSTMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki je bila v torek, 26.03.2002 v času od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 47. serije trimesečnih zakladnih menic z oznako RSTZM047270602 je znašala 5.500.000.000 SIT oziroma 550.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji trimesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 884.339 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 550.000 lotov naročil v skupni vrednosti 5.500.000.000 SIT po enotni ceni 98,040. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane trimesečne zakladne menice 7,91%.
Ponudbe so bile podane v razponu cene med 98,500 in 97,899 (obrestna mera od 6,02% do 8,49% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 47. serije trimesečnih zakladnih menic, ki bo 27.06.2002.

Razpisana emisija 12. serije dvanajstmesečnih zakladnih menic z oznako RSDZM012270303 je znašala 4.000.000.000 SIT oziroma 400.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji dvanajstmesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 588.500 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 400.000 lotov naročil v skupni vrednosti 4.000.000.000 SIT po enotni ceni 91,625. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane dvanajstmesečne zakladne menice 9,04%.
Ponudbe so bile podane v razponu cene med 92,350 in 90,291 (obrestna mera od 8,19% do 10,63% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 12. serije dvanajstmesečnih zakladnih menic, ki bo 27.03.2003.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html.

Naslednja avkcija trimesečnih in šestmesečnih zakladnih menic bo 23.04.2002, naslednja avkcija dvanajstmesečnih zakladnih menic pa 28.05.2002..