O-STA

Izšlo je tudi novo gradivo ARC BS

Obveščamo Vas, da je izšlo novo gradivo Analitsko raziskovalnega centra Banke Slovenije

Pomembnejše finančne prilagoditve centralne banke ob vstopu v EMU
mag. Špela Majcen in Mojca Žemva

Vstop v EMU pomeni za centralno banko tudi nekatere finančne prilagoditve. Zgled za te prilagoditve nam predstavljajo centralne banke, ki so v EMU že vstopile in predpisi iz tega področja. Na podlagi trenutno veljavnih pravil lahko zaključimo, da je za izračun različnih prispevkov centralne banke v ECB in prihodkov, ki jih bo centralna banka prejemala po uvedbi evra, bistvenega pomena njen ponder v ključu za razporeditev vpisanega kapitala v ECB. Ta se uporablja tudi pri glasovanju o finančnih odločitvah Evrosistema. Ponder v t.i. kapitalskem ključu zavisi od deleža prebivalstva države članice v prebivalstvu EU in deleža bruto domačega proizvoda države članice v bruto domačem proizvodu EU. Po trenutno veljavnih podatkih bi ponder v kapitalskem ključu v primeru Slovenije znašal okoli 0,3%.

Celotno gradivo: http://www.bsi.si/html/arc/delovno_gradivo/pdf/Prilagoditve_ECB.pdf (240 KB)

Na publikacije Analitsko raziskovalnega centra BS http://www.bsi.si/html/arc/index.html
se lahko naročite z elektronsko naročilnico http://www.bsi.si/html/arc/narocanje/default.asp,
prijavo ali odjavo na publikacije nam lahko sporočite tudi po elektronski pošti arc@bsi.si.