O-STA

iCenter ponudnikom storitev povečuje dobičkonosnost in izboljšuje kakovost poslovanja

SAOP s celovito rešitvijo za podporo pri izvajanju storitev tradicionalnim trgovskim in proizvodnim podjetjem omogoča uvedbo inovativnih storitev, s katerimi povečajo konkurenčnost ter ustvarijo nove prihodke.

ŠEMPETER PRI GORICI, 8. marec 2012 - Podjetje SAOP, vodilni proizvajalec poslovnih programov za podjetja in javne ustanove, je oblikovalo poslovno rešitev za podjetja, ki se ukvarjajo s storitvenimi dejavnostmi. SAOP-ova rešitev uporabnikom omogoča, da vzpostavijo povezano informacijsko podporo celotnemu procesu izvajanja storitve, od upravljanja s sredstvi in človeškimi viri do obračunavanja storitve ter materialnega in finančnega vodenja poslovanja. Z zadnjimi inovacijami je podjetje uporabnikom iCentra omogočilo, da prodajo storitev prenesejo tudi na splet ter s svojimi kupci in izvajalci storitev poslujejo popolnoma elektronsko.

Številna trgovska in proizvodna podjetja zaradi zniževanja rabatov oziroma vse večjih cenovnih pritiskov globalne konkurence razširjajo svojo osnovno dejavnost še na ponudbo dodatnih storitev kot je servisiranje opreme iz njihovega prodajnega ali proizvodnega programa. S temi storitvami namreč ustvarjajo dodatne prihodke in povečujejo svojo dodano vrednost za kupce. "iCenter podjetjem iz različnih gospodarskih panog in osnovnih dejavnosti omogoča, da razširijo poslovni informacijski sistem še na izvajanje storitev, in sicer prek povezovanja modula za servisno dejavnost z moduli za vodenje malo- oziroma veleprodaje, materialno-skladiščnega poslovanja in obračunavanje storitev," je povedal Sandi Boršo, direktor prodaje in marketinga v SAOP in pojasnil, da podjetja s takšnim sistemom izboljšajo poslovno učinkovitost, lažje uvedejo inovativne storitve in izboljšave poslovnih procesov, dvignejo produktivnost ter povečajo dobičkonosnost.

SAOP-ova celovita rešitev podpira poslovanje različnih izvajalcev storitev, na primer trgovskih podjetij, ki sprejemajo v popravilo tehnične izdelke oziroma izvajajo pooblaščen servis za svoj prodajni program, proizvajalcev na področju metalurgije in strojegradnje, ki se ukvarjajo tudi s servisiranjem strojev in mehanizacije in tudi javnih podjetij, servisnih podjetij ter ponudnikov zunanjega izvajanja storitev vzdrževanja. Prednost SAOP-ove rešitve je učinkovito upravljanje ključnih virov potrebnih za izvajanje storitev - ljudi, tehničnih sredstev, strojev in naprav ter repro materiala.

Med prvimi uporabniki SAOP iCentra, ki so zmožnosti tega vodilnega poslovnega programa že razširili na svojo storitveno dejavnost, je bilo podjetje Tift. V podjetju so se za to odločili predvsem z željo po celovitem upravljanju procesov na področju servisa in vzdrževanja ter obvladovanju prihodkovnosti tiskalniških naprav, ki jih dajejo v najem. Takšnih naprav je namreč v podjetju več kot 850, vodijo pa jih prek več kot 300 najemniških pogodb. "Brez dobrih analiz smo izgubljali denar," je povedal Peter Vukšinič, direktor podjetja Tift." Z iCentrom smo pridobili možnost analiziranja po prihodkih in odhodkih in s tem ugotavljanje dobičkonosnosti posameznega aparata, kar je pomembno predvsem v primeru najemniških pogodb." Z vpeljavo modula za vodenje servisne dejavnosti iCenter so si v Tiftu zagotovili podrobno spremljanje vzdrževalnega in servisnega dela, vključno s porabljenim materialom, opravljenimi urami in drugimi stroški. Natančno vodenje vseh stroškov v povezavi s posamezno napravo so nadgradili še z zmožnostmi veleprodajnega modula, in sicer za analiziranje razlike v ceni ter avtomatizacijo različnih prodajnih poročil. Modul je za avtomatizacijo naročanja povezan še s sistemom za materialno poslovanje. Kot je še povedal Vukšinič, glede na analize z uporabo iCentra veliko prihranijo pri izvajanju vzdrževanja, pri čemer s praktično enakim številom serviserjev in administracije obvladujejo večji obseg dela kot v minulih letih.

-Konec sporočila-

Dodatne informacije

Logotipi SAOP, fotografije, vsebinski članki...

Peter Krkoč, Vodja marketinga in odnosov z javnostjo

SAOP d.o.o.
Cesta Goriške fronte 46
5290 Šempeter pri Gorici

M: 031 604 851
E: peter.krkoc@saop.si
F: 05 / 393 81 36
S: www.saop.si