O-STA

KMETIJSKI KOMBINAT PTUJ SE BO PRIKLJUČIL K PERUTNINI PTUJ

Ekspertne skupine, ki po podpisu pisma o nameri o združitvi Perutnine Ptuj in Kmetijskega kombinata Ptuj pripravljajo strokovna izhodišča za predvideno organizacijsko in statusno spremembo, intenzivno nadaljujejo s svojim delom. Pripravljajo osnovo za odločanje lastnikov obeh družb o pripojitvi Kmetijskega kombinata Ptuj k Perutnini Ptuj. Zahtevni reorganizacijski proces v obeh delniških družbah pripravljajo po načrtu, predvideno tematsko tiskovno konferenco o pričakovanih rezultatih te organizacijske spremembe, pa bosta upravi sklicali po naslednjih konkretnejših potezah in odločitvah.

Predvideno organizacijsko spremembo, ki bo omogočila začetek delovanja prvega večjega živilskopredelovalnega grozda v Sloveniji, že pozdravljajo tako v poslovnih krogih, nad njim pa so navdušeni tudi potrošniki. "Slovensko gospodarstvo, še posebej pa živilskopredelovalna industrija je pred obdobjem novega prestrukturiranja in od nas je odvisna usoda pridelovanja in predelovanja slovenske hrane. Imamo odlična izhodišča, relativno ekološko še neokrnjeno okolje, naši sodelavci imajo veliko tehnološkega znanja in upravljajo z visoko tehnološko opremljenostjo naših obratov. Ob tem se zavedamo, da moramo potrošnikom vsaki dan znova posredovati številne informacije o tem, da so naši proizvodi zdravi in varni, zato smo prepričani, da bomo tudi s surovinsko bazo in potenciali, s katerimi upravlja Kmetijski kombinat Ptuj, lahko še uspešnejši pri uresničevanju našega poslanstva," pred združitvijo poudarja dr. Roman Glaser, predsednik uprave in generalni direktor Perutnine Ptuj.

Mag. Alojz Erlač, generalni direktor Kmetijskega kombinata Ptuj, pa v združitvi dveh tako uveljavljenih poslovnih sistemov vidi dodatne priložnosti tudi za dejavnosti poslovnega sistema, ki ga vodi. "Kot največji obdelovalec kmetijskih površin v državi, se zavedamo, da lahko največ dodane vrednosti damo kmetijskim pridelkom, če jih lahko predelamo kar na domačem pragu. V združitvi s Perutnino Ptuj vidimo nove priložnosti za trženje in razvoj, pa tudi mnoge druge prednosti," izpostavlja med pripravami na priključitev Kmetijskega kombinata Ptuj k Perutnini Ptuj.

Upravi obeh družb bosta javnost sproti obveščali o vseh bistvenih odločitvah, povezanih s predvidenimi organizacijskimi in statusnimi spremembami.