O-STA

Nevladne organizacije in pomurske občine: kako še tesneje sodelovati?

Lokalna razvojna fundacija (LRF) za Pomurje v okviru projekta "Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja" spodbuja civilni dialog med občinami in nevladnimi organizacijami, saj verjamemo, da lahko le s skupnim sodelovanjem dosežemo skupne cilje in boljši razvoj za vse prebivalce lokalne skupnosti.

Nevladne organizacije predstavljamo pomemben del skupnosti, saj dajemo prispevek k življenju skupnosti skorajda na vseh področjih (šport, turizem, kultura, mladi, sociala, zdravje idr.), zato kot regionalno stičišče želimo krepiti položaj NVO-jev v okolju in spodbujati medsebojno sodelovanje z občinami.

V ta namen smo organizirali srečanja med Regionalnim stičiščem nevladnih organizacij Pomurja, predstavniki občin in nevladnimi organizacijami v štirih pomurskih občinah (Cankova, Beltinci, Murska Sobota in Dobrovnik).

Namen srečanj (t.i. fokusnih skupin) je bil izmenjati mnenja o medsebojnem sodelovanju, pripraviti nabor predlogov za okrepitev sodelovanja in seznanitev s potrebami in težavami, ki pestijo nevladne organizacije v pomurskih občinah.