O-STA

Sporočilo za javnost družbe Petrol

Na torkovi seji je nadzorni svet družbe Petrol, d.d., obravnaval letno poročilo o poslovanju Petrola v letu 2001, ki ga je pripravila uprava družbe in ga soglasno potrdil.

Hrati je nadzorni svet imenoval tri člane uprave družbe in sicer gospoda Janeza Bedenka, gospo Poldko Breznik in gospo Marijo Lah, MBA, za čas do izteka petletnega mandata predsednika uprave družbe.