O-STA

Vabilo na javni posvet PRIHODNOST REKE MURE s hidroelektrarnami?!

Spoštovani!

LRF za Pomurje vas vabi na javni posvet o prihodnosti reke Mure, na katerem želimo soočiti pričakovanja in poglede ter stališča nevladnih organizacij iz Pomurja

v povezavi s prihodnostjo reke Mure in predvsem s pričakovanji glede hidroelektrarn na reki Muri - trenutno aktualna Pobuda za DPN za HE Hrastje Mota na Muri.

Posvet bo v petek, 15.6.2012 ob 18. uri, v konferenčni dvorani Hotela Vivat, Ulica ob igrišču 3, 9226 Moravske Toplice.

Podrobnosti o posvetu najdete v nadaljevanju.

Vse, ki se boste našega srečanja udeležili naprošamo, da si dokumenta Študijo Trajnostnega razvoja območja ob reki Muri v povezavi z možnostjo HE izrabe reke in

Pobudo Ministrstva za infrastrukturo in prostor za pripravo DPN ogledate in proučite v kolikor se še niste seznanili z vsebino.

Srečanje bo tako priložnost, da spregovorimo o tem, kaj je spregledano, pozabljeno ali, čemu je v prihodnosti potrebno nameniti več poudarka in to izoblikujemo v smernice

(predlogi, priporočila, usmeritve....), ki se zbirajo na naslovu koordinatorja.

Koordinator in pobudnik bosta nato skupaj z investitorjem, Dravske elektrarne Maribor, in izdelovalcem "Pobude",

vse podane predloge analizirala in na njihovi osnovi pripravila osnutek sklepa o pripravi DPN ter ga poslala v nadaljnjo obravnavo.

Prav tako vas naprošamo, v kolikor imate še vsebine (predlogi, priporočila, usmeritve....) pripravljene v e-obliki, da nam jih posredujete na info@lrf-pomurje.si ,

saj bomo na ta način lažje izvedli administracijo skupne pobude.

Študijo Trajnostnega razvoja območja ob reki Muri v povezavi z možnostjo HE izrabe reke

najdete na spletni povezavi: http://www.3xw.si/Krovna_studija%20TR_DEM_100610_fin.pdf

Pobudo Ministrstva za infrastrukturo in prostor za pripravo DPN v digitalni obliki najdete na povezavi:

http://www.mzip.gov.si/si/delovna_podrocja/prostor/prostorski_nacrti/drzavni_prostorski_nacrti/vpogled_v_postopke_priprave_drzavnih_prostorskih_aktov/

Pobuda za organizacijo dogodka, je bila soglasno podprta s strani predstavnikov nevladnih organizacij za člane v Razvojnem svetu pomurske regije za naslednje programsko obdobje.

Vljudno vabljeni!

###

15.6.2012 ob 18. uri, konferenčna dvorana Hotela Vivat, Moravske Toplice

Spoštovani predstavniki nevladnih organizacij!

Vabimo vas na javni posvet o prihodnosti reke Mure, na katerem želimo soočiti vaša pričakovanja in poglede ter stališča v povezavi s prihodnostjo Reke Mure in predvsem s pričakovanji glede hidroelektrarnami na reki Muri - trenutno aktualna Pobuda za DPN za HE Hrastje Mota na Muri.

Na javnem posvetu bodo sodelovali kot uvodni govorniki:

· Anton Kustec, ARSO za Pomurje;

· Stojan Habjanič, Zveza društev Moja Mura;

· Jože Milič, DEM,

· dr. Drago Kos, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani (še čakamo potrditev).

Po uvodnih govorih boste imeli na razpolago čas, da predstavite vaša stališča oz. stališča nevladne organizacije v kateri ste aktivni. Javni posvet bo moderiral g.Uroš Maučec, ki bo z vašo pomočjo tudi strnil stališča (pričakovanja, zahteve in predloge) nevladnega sektorja Pomurja v enoten dokument, ki ga bomo posredovali koordinatorju postopka (Ministrstvu za infrastrukturo in prostor) ter investitorju.

Še posebej si želimo vašega sodelovanja, saj smo prepričani, da imajo podobne nevladne organizacije podobna stališča, ki pa jih moramo poenotiti na regijski ravni in jih kot skupen dokument / stališče posredovati v imenu pomurskega nevladnega sektorja. Prepričani smo, da parcialno posredovanje stališč samo slabi položaj nevladnega sektorja, kot tudi da nobenemu in nobeni NVO ni v interesu lastna promocija preko tega. Zato vas pozivamo, da stopimo skupaj in da to pripravimo na enotnem imenovalcu. Tako bo pobuda pripravljena v čim širšem krogu civilne družbe, saj le kot taka lahko prispeva k oblikovanju bolj kakovostnih in trajnostno naravnanih politik.

Zaradi lažje organizacije posveta vas naprošamo, da vašo udeležbo potrdite na matejka@lrf-pomurje.si ali na 02 538 13 54 (Matejka Horvat).

Veselimo se srečanja z vami!

Lep pozdrav, Bojan Vogrinčič

predsednik uprave