O-STA

CNVOS: "Vlada v kar 84 % primerov krši Resolucijo o normativni dejavnosti"

Ljubljana, 13. junij 2012 - Rezultati Števca kršitev Resolucije o normativni dejavnosti in Poslovnika o delu Vlade RS kažejo na približevanje popolnemu dnu. Ministrstva niso upoštevala pravil posvetovanja z javnostjo v kar 84 % primerov (pri pripravi 81 od 96 predpisov). V vseh primerih sprejemanja in priprave predpisov so resolucijo kršila Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter Ministrstvo za obrambo. Po skupnem številu kršitev (14) je na prvem mestu Ministrstvo za notranje zadeve. Niti eno ministrstvo ni resolucijo spoštovalo vsaj 50-odstotno.

25. novembra 2009 je Državni zbor sprejel Resolucijo o normativni dejavnosti. Z njo naj bi končno uveljavili standarde kakovostne priprave zakonov in drugih predpisov. Predvsem pa poskrbeli za to, da imajo strokovna javnost, ciljna javnost in tisti, ki bodo predpise izvajali, možnost sodelovati pri njihovi pripravi. Zato resolucija določa, da rok za javno posvetovanje s tistimi, ki jih predpis zadeva, ne sme biti krajši od 30 dni. Aprila 2010 je vlada ta določila zapisala še v svoj poslovnik. Vendar pa niti resolucija niti poslovnik vlade ne nalagata, da se ustavi sprejemanje predpisov, pri katerih javnost zaradi 'prehitevanja' postopka ni mogla sodelovati. Zato je CNVOS že ob sprejetju opozarjal, da bi resolucija lahko bila neučinkovita. Da bi preverili, v kolikšni meri to drži in ali vlada z ministrstvi spoštuje resolucijo in poslovnik, smo začeli šteti kršitve. Rezultati prvega štetja pred dvema letoma niso bili spodbudni. Kršitev je bilo 62 %. Po štirih mesecih od imenovanja nove vlade je slika še bistveno slabša.

Ministrstva so od 1. marca do 8. junija 2012 skupaj objavila 96 različnih predlogov predpisov, pri tem pa so Resolucijo kršila kar v 81 primerih. 84 % vseh objavljenih predlogov predpisov je imelo prekratek rok za javno razpravo ali pa roka sploh ni imelo. Štiri ministrstva - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter Ministrstvo za obrambo - pri nobenem predlogu predpisov niso upoštevala določil resolucije in poslovnika vlade. Delež kršitev je najmanjši pri Ministrstvu za finance (57 %), vendar pretežno zaradi obravnave predlogov po nujnem ali skrajšanem postopku. Tako je bil tudi v primeru teh predpisov čas za javno razpravo krajši od 30 dni. Vsaj nekaj predpisov je v skladu z resolucijo predlagalo še Ministrstvo za pravosodje in javno upravo (67 % kršitev), Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (75 %) in Ministrstvo za notranje zadeve (74 %).

Se je pa Ministrstvo za notranje zadeve znašlo na prvem mestu po skupnem številu kršitev. Ob 19 predlaganih predpisih je resolucijo kršilo 14-krat. Sledi Ministrstvo za gospodarstvo z 12 kršitvami, prav tolikokrat je resolucijo kršilo tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Izsledki števca kažejo na zaskrbljujoče majhen delež (15 %) predlogov predpisov, pri katerih je javnost lahko sodelovala skladno z določili Resolucije o normativni dejavnosti. Nobeno izmed ministrstev ni niti pri polovici svojih predlogov spoštovalo resolucije. Raven vključenosti javnosti v pripravo predpisov zato še naprej pada, skupaj s tem pa tudi kakovost sprejetih zakonskih rešitev.

"Če smo pred dobrima dvema letoma, ko je bilo kršitev 62 %, ugotavljali, da so rezultati porazni, se zdaj očitno približujemo popolnemu dnu. Kljub temu, da je vlada z resolucijo aprila leta 2010 uskladila tudi svoj poslovnik, ki se ga je dolžna držati, se je delež kršitev povzpel nad 84 %. Zato pozivamo vlado, naj resno razmisli o ukrepih, ki bodo ustavili sprejemanje predpisov, pri katerih določila resolucije in poslovnika vlade niso bila spoštovana. Predpisov, do katerih se javnost ni mogla opredeliti, preprosto ne bi smeli sprejeti," je ob tem povedal Goran Forbici, direktor CNVOS, in dodal: "Da so ministrstva ocenila, da se je samo pri 15 % predlogov vredno posvetovati s tistimi, ki naj bi jim predpisi služili, je alarmantno. Kaže na - blago rečeno - zelo svojevrstno dojemanje demokracije in pravne države."

Dodatne informacije:

Simon Mlakar, stiki z javnostmi in člani, CNVOS, 031 62 82 12, simon.mlakar@cnvos.si