O-STA

Alternativni viri motivacijske energije zaposlenih

Korporativno prostovoljske akcije in teambuildingi v sodelovanju z nevladnimi organizacijami so učinkovito orodje

Oblikovanje visoko motiviranega in tesno povezanega delovnega tima je ena najzahtevnejših kadrovskih nalog. Hkrati je družbeno odgovorno delovanje že dolgo pomembna primerjalna prednost podjetij, ki opredeljuje tudi delo s kadri. Iskanje odgovorov na oba izziva je pripeljalo do učinkovitih rešitev, ki se rojevajo na presečišču motivacije zaposlenih in komuniciranja z okoljem, v katerem podjetje posluje. Korporativno prostovoljske akcije s komponentami teambuildinga so uspešna alternativa.

Korporativno prostovoljstvo in teambuildingi so bili doslej v Sloveniji prepoznani predvsem kot način povezovanja s poslovnimi okolji, v katera podjetja vstopajo na novo. Banka UniCredit je tako s korporativno prostovoljskimi akcijami, v katere je bilo vključenih več kot 200 zaposlenih, obnavljala počitniške objekte Rdečega križa in Zveze prijateljev mladine. Zaradi zaostrenih gospodarskih razmer pa se tovrstne akcije vedno bolj pojavljajo tudi kot model nižanja stroškov, ki jih gospodarska družba namenja za načrten razvoj kadrov in komuniciranje z javnostmi. To dosega s premikom aktivnosti od tržno usmerjenih ponudnikov k neprofitnim organizacijam, ki jim donira čas svojih zaposlenih. Ti pomagajo kot prostovoljci opraviti naloge, ki jih zaradi obsežnosti društva, zasebni zavodi ali ustanove ne morejo v kratkem času izvesti same. Urejanje prostorov in površin, ki jih uporabljajo invalidi, je tipičen primer. Manj tipičen je priprava iger brez meja za otroke z manj priložnostmi.

Pri tem lahko podjetja računajo na visoko strokovno vodenje akcije, saj organizacije, ki povezujejo tudi do več sto prostovoljcev, praviloma odlično razumejo mehanizme za njihovo motivacijo. Nevladniška okolja so hkrati tudi neformalna, naloge pa zaradi nevsakdanjosti zahtevajo premike iz okvirov rednih delovnih nalog k iskanju kreativnih rešitev v realnem času. Cilji, ki jih je s tem mogoče doseči, so uspešnejše komuniciranje timov in dvig ravni pripadnosti skupnim projektom.

Hkrati je dodana vrednost predvsem v prizadevanju za družbeno koristen namen, ki ga za razliko od

običajnih teambuilding akcij podjetje preko akcije tudi dejavno komunicira. Zaveze o družbeno odgovornem delovanju izvaja v praksi, ob dobrem načrtovanju pa lahko preko partnerja pričakuje medijsko opaznost dogodka v okolju, v katerem nevladne organizacije zaradi svoje neprofitne naravnanosti uživajo ugled.

To poudarja tudi Mojca Pogačnik iz Dravskih elektrarn Maribor, katerih zaposleni so se skupaj s spletno agencijo Klaro udeležili motivacijskega teambuildinga na Muri v sodelovanju z Društvom čolnarjev Dokležovje."Za sodelovanje z nevladno organizacijo smo se odločili zaradi družbene odgovornosti, ki jo Dravske elektrarne Maribor vzdržujemo z vlaganjem v okolje v katerem delujemo, prav tako pa si prizadevamo, da ohranimo pristno povezavo med ljudmi in naravo. Zaposleni so naše največje bogastvo zato skrbimo za njihovo fizično in psihično kondicijo ter tako dosegamo manjši absentizem pri delu in večjo pripadnost družbi."

Na povečano zanimanje za izvedbo motivacijskih dogodkov v sodelovanju z organizacijami, ki delujejo neprofitno, so se odzvale tudi nevladne organizacije. Več kot 20 jih ob podpori 12 regionalnih stičišč in Centra nevladnih organizacij Slovenije (CNVOS) sposobnih izpeljati strokovno vodene korporativno prostovoljske akcije in teambuildinge z različnimi cilji. Ob celostno zasnovanih dogodkih, ki vključujejo načrtovanje, organizacijo in izvedbo, izvajajo tudi po meri narejene teambuildinge za spodbujanje ustvarjalnosti in avanture z elementi tekme. Med njimi so na primer slikarsko-kreativna delavnica v sodelovanju z invalidskimi društvi, orientacijski tek ob pomoči radioamaterske tehnike , simulacija reševanja in medsebojnega sodelovanja ob naravnih nesrečah.

Na vprašanje, zakaj so se odločili sistematično pristopiti k organizaciji korporativno prostovoljskih in teambuilding dogodkov, odgovarja Tina Divjak, vodja projekta: "Nevladnim organizacijam ob vseh človeških virih praviloma manjka izkušenj na področju sodelovanja s podjetji, ki bi nas razumela kot enakopravne partnerje. Vsak dobro izveden motivacijski dogodek za nas pomeni sporočilo več, da imamo - če česa - dovolj znanja na področju dela z ljudmi. Hkrati nas ne zanima dobiček ker so naša poslanstva zgoščena okoli pomoči ljudem. Zato se zavedamo, da je delo, tudi če ga opravi podjetje, donacija, ki jo z veseljem sprejmemo. In končno: partner iz 'posla' predstavlja izziv. Delo si zavezan opraviti dobro, saj praviloma ni popravnih izpitov. Zato v organizaciji korporativno prostovoljskih akcij in teambuildingov vidimo tudi priložnost za svoj razvoj."

Zato nevladne organizacije dogodke izvajajo tudi ob podpori za razvoj kadrov in organizacijo teambuildingov strokovno usposobljenih sodelavcev. To je veljalo tako za teambuilding na Muri, kakor tudi za oktobra izvedeno akcijo, v kateri so sodelovali zaposleni Komunale Kranj na eni ter nevladniki iz Fundacije Vincenca Drakslerja in Zavoda O na drugi strani.

Podrobno predstavitev najdete tudi na spletni strani www.mojadruzba.si. Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu simon.mlakar@cnvos.si ali telefonu 031 62 82 12 (Simon Mlakar).