O-STA

Nevladne organizacije Pomurja o učinkih največjega energetsko-okoljskega projekta v Pomurju

Martjanci, 18.6.2012


Minuli petek je v Moravskih Toplicah Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja (LRF za Pomurje) organiziralo javni posvet nevladnih organizacij o prihodnosti reke Mure v povezavi s hidroelektrarnami.

Odprt rok za posredovanje predlogov in pobud

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je namreč objavilo pobudo za pripravo državnega prostorskega načrta za hidroelektrarno Hrastje Mota na Muri in s tem tudi 30-dnevni rok za oddajo predlogov, priporočil, usmeritev in pobud s strani javnosti.

Gre za največji energetsko-okoljski projekt v Pomurju

Ker so nevladne organizacije pomemben del civilne družbe in ker številne od njih prihodnost reke Mure in potencialno največji energetsko-okoljski projekt v Pomurju še kako tangira (nevladne organizacije s področja kmetijstva, turizma, varstva okolja, energetike in druge), se je stičišče odločilo za organizacijo posveta in pripravo pobude s strani nevladnih organizacij Pomurja glede osnutka državnega prostorskega načrta za HE Hrastje Mota, ki ga je danes posredovalo Ministrstvu za infrastrukturo in prostor ter investitorju.

Na javnem posvetu tudi predstavnik investitorja

Na javnem posvetu so kot uvodni sogovorniki sodelovali Jože Milič iz Dravskih elektrarn Maribor, Anton Kustec iz Agencije RS za okolje in Stojan Habjanič iz Zveze društev Moja Mura.

V študije je potrebno vključiti tudi strokovnjake in nevladnih organizacij in tako zagotoviti neodvisnost strokovnih podlag

Po uvodnem delu so svoja stališča, pobude in predloge predstavili predstavniki nevladnih organizacij, ki so opozorili na to, da je potrebno na tovrsten poseg v okolje gledati iz več vidikov, in da energetska izraba in finančni vidik ne zadostujeta. Pri tem je pomembno, da se v študije, ki jih pripravlja / zahteva investitor / koordinator, vključi tudi strokovno organizirana civilna javnost - nevladne organizacije, ki združujejo strokovnjake z najrazličnejših področij in katerih predlogi, stališča in pobude bodo upoštevane v študijah oz. strokovnih podlagah.

Regionalno stičišče naj bo zadolženo za pretok informacij in koordinacijo z nevladnimi organizacijami

Pri tem je predlog LRF za Pomurje, da Ministrstvo za infrastrukturo in prostor uvede obvezo, da investitor komunicira z Regionalnim stičiščem NVO Pomurja, ki bo nevladne organizacije animiralo za sodelovanje pri strokovnih podlagah investitorja. Regionalno stičišče nevladnih organizacij se namreč skupaj z izvoljenimi predstavniki nevladnih organizacij v razvojnem svetu regije, ki so v sodelovanju pripravili ta posvet, zavzema za aktivno vključevanje nevladnih organizacij Pomurja v razvoj pomurske regije.