O-STA

GENERALNI DIREKTOR SLOVENSKIH ŽELEZNIC, MAG. IGOR ZAJEC Z NOVINARJI EVROPSKIH MEDIJSKIH HIŠ

Redne letne novinarske konference, ki jo sklicuje vsako leto Mednarodna železniška zveza (UIC), se je včeraj v Pariz udeležilo 45 novinark in novinarjev iz različnih evropskih medijev.

Sogovorniki novinarjev so bili poleg predsednika UIC in generalnega direktorja te zveze tudi člani izvršnega odbora UIC. Njegov član je od letošnjega januarja tudi generalni direktor Slovenskih železnic mag. Igor Zajec.

Predstavnikom medijev so najprej predstavili uresničevanje vseevropske integracije prometnega železniškega sistema in probleme, s katerimi se pri tem srečujejo. Prevoz potnikov po železnici se je v zadnjem času v državah Evropske unije povečal za 0,6 odstotka, v nekaterih državah Srednje Evrope, natančneje na Madžarskem, pa kar za 4,5 odstotkov. Ti podatki kažejo, da vlak v Evropi postaja vedno bolj priljubljeno prevozno sredstvo. Na takšne ugodne rezultate so precej vplivali hitrejši sodobni vlaki (število potnikov na njih se je povečalo za 7,8 odstotka) ter ponudba novih produktov v mednarodnem potniškem prometu.

V tovornem prometu so rezultati manj spodbudni, saj je tovorni promet v državah EU manjši za 3,3, v državah Srednje Evrope pa za 1,8 odstotka. Prvikrat je zaznati tudi pomemben padec kombiniranega tovornega prometa, in sicer kar za 2,3 odstotke. Vzroki za takšna gibanja so velike strukturne spremembe v gospodarstvih oz. na trgih, velika konkurenca cestnih prevoznikov ter pogosto premalo kakovostne storitve.

Evropske železnice se tem negativnim trendom lahko zoperstavijo in izkoristijo svoje prednosti z večjo kakovostjo storitev, uresničevanjem projekta interoperabilnosti: to pomeni kar najhitrejše odstranjevanje tehničnih in administrativnih ovir, kar bi vlakom omogočilo hitro prehajanje meja ne glede na različne sisteme elektrifikacije, signalizacije in druge razlike. Uvajanje najsodobnejše informacijske tehnologije, univerzalni navigacijski satelitski sitem Galileo, elektronsko poslovanje in povezava z uporabniki železniških storitev prek interneta so pri nekaterih železnicah že dobro uveljavljeni, pri drugih pa je to pogoj za uspešno integracijo v evropski železniški sistem.

Železnica je v primerjavi z drugimi še vedno najbolj varno prevozno sredstvo, prav varnosti pa namenjajo posebno pozornost v državah, kjer na železnice prihajajo novi operaterji. Zato si železnice močno prizadevajo za izboljšanje varnostnih standardov.

Sodobna železniška infrastruktura in uresničevanje koncepta vseevropskih prometnih koridorjev sta pomembna pogoja za izboljšanje kakovosti storitev in integracijo železniškega sistema. V državah izven Evrospke unije je železniška infrastruktura v primerjavi s cestno pogosto zapostavljena pri uresničevanju razvojnih programov. Švicarski model, ki je naveden v beli knjigi EU o transportni politiki, je dober primer uspešnega financiranja železniške infrastrukture.

Železnica je okolju najprijaznejše prevozno sredstvo, gospodarska in družbena škoda, ki jo cestni promet povzroča okolju, je bila dokazana tudi v številnih evropskih študijah. Posamezne nacionalne prometne politike naj bi spodbujale preusmeritev prevoza blaga na železnico oziroma pospeševali razvoj intermodalnega transporta.