O-STA

Hermes Plus, slovenski član družbe S&T, uspešen tudi v letu 2001

Ljubljanska delniška družba Hermes Plus je objavila podatek o izrednem uspehu skupine S&T (System Integration & Technology Distribution) s sedežem na Dunaju. Uspeh skupine je toliko pomembnejši, saj je Hermes Plus v njenem lastništvu v zadnjih treh letih dosegel izjemne uspehe.

V lanskem poslovnem letu je skupina S&T povečala svojo prodajo na 160 milijonov evrov oz. kar za 41%, dobiček pa so z 21% povečanjem dvignili na 4 milijone evrov. V celotnem prihodku družbe se je močno povečal delež prodaje rešitev s področja informacijske tehnologije in sicer z lanskih 54% na letošnjih 65% ter delež prodaje medicinskih sistemov, ki je narastel z 8% na 13%, kar še dodatno izkazuje vse bolj storitveno orientiranost družbe.

Skupina S&T, ki deluje na področju Centralne in Vzhodne Evrope je preko svoje slovenske članice, podjetja Hermes Plus, še utrdila svoj položaj na trgu informacijske tehnologije v Sloveniji. Danes S&T zaposluje več kot 800 delavcev v 14 državah Srednje in Vzhodne Evrope in kljub recesiji podjetij s področja informacijske tehnologije, presega načrtovane cilje. V zadnjih letih največ pozornosti namenjajo informacijskim rešitvam in storitvam, s posebnim poudarkom na svetovanju, implementaciji, podpori in izobraževanju strank. V dunajskem S&T, ki kotira na uglednih svetovnih borzah (Nasdaq Europe, Newex) pričakujejo, da bodo z vključevanjem predvsem vzhodnoevropskih držav v EU, postali najpomembnejša družba na področju reševanja problemov informacijske tehnologije v tem delu Evrope.

Takšen razvoj skupine S&T je pomemben tudi za slovenski Hermes Plus, ki je v njegovi večinski lasti in že enajsto leto nadaljuje uspešno pot vodilnega dobavitelja rešitev informacijske tehnologije v Sloveniji, na Hrvaškem, v Makedoniji, Bosni in Hercegovini ter Jugoslaviji. Z več kot 330 zaposlenimi so v podjetju Hermes Plus lansko leto ustvarili za več kot 12,5 milijard tolarjev prometa in za 266 milijonov tolarjev dobička. Skupno pa je regija Adriatik v letu 2001 prispevala k celotemu prihodku družbe S&T več kot 30% celotnega prihodka in tako velja za najuspešnejšo izmed štirih regij, ki jih družba pokriva.

Izboljšanje poslovnih rezultatov podjetij na področju Centralne in Vzhodne Evrope z uporabo rešitev, ki jih uvaja skupina S&T, utrjuje tudi položaj slovenskega Hermes Plusa v tem delu Evrope.


Hermes Plus, ustanovljen leta 1991, je vodilni dobavitelj rešitev informacijske tehnologije na tržiščih Slovenije, Hrvaške, Makedonije, Bosne in Hercegovine ter Jugoslavije. Družba se ukvarja z vpeljavo celovitih rešitev na področju računalniških in mrežnih sistemov, medicinskih sistemov ter s projektnim vodenjem, izobraževanjem, vzdrževanjem in svetovanjem. Družba Hermes Plus ima sedaj preko 330