O-STA

Izšel je nov Denarni pregled ARC BS

Obveščamo Vas, da je izšlo novo gradivo Analitsko raziskovalnega centra Banke Slovenije

DENARNI PREGLED

april 2002

Napovedi o okrevanju aktivnosti v tujini so spodbudne, čeprav se v večini primerov ne nanašajo na najpomembnejše trgovinske partnerje Slovenije. Cenovni pritiski iz tujine ostajajo še naprej močni, saj cena nafte v zadnjem obdobju hitro raste in povzroča, da je tudi inflacija v EU višja od pričakovane. Hitra rast domačih cen je predvsem posledica ponudbenih šokov in deloma sezonsko pogojenih podražitev. Do ponudbenih šokov prihaja predvsem v monopolnih dejavnostih, kjer so vzroki višanja cen običajno stroškovne narave. Ti se v začetku leta, kot kažejo podatki o plačah, kljub vsemu nekoliko umirjajo. Vprašljiva še naprej ostajata dinamika in velikost posrednega prenosa povečevanja cen proizvodov in storitev, ki predstavljajo velik delež stroškov v ostalih sektorjih gospodarstva.
Povečanje domačega povpraševanja ob koncu lanskega leta je bilo le začasne narave, saj trenutno gospodarsko aktivnost poganja predvsem hitra tekoča rast izvoza. Večina indikatorjev kaže, da sta investicijsko trošenje ter končna poraba skromna in tako ne povečujeta inflacijskih pritiskov.

Skromno domače trošenje se odraža tudi v pozitivnem saldu tekočega računa ter v šibkem kreditiranju podjetij in prebivalstva. Izboljšan saldo tekočega računa je predvsem posledica manjšega primanjkljaja v blagovni menjavi. Nanj v nasprotnih smereh vplivajo neugodni pogoji menjave in izboljševanje konkurenčnosti, merjeno z realnim efektivnim tečajem. Prebivalstvo letos po rekordnih prodajah ob koncu lanskega leta v menjalnicah spet kupuje tujo gotovino, ki je deloma končala v
domačih zalogah tuje gotovine, deloma pa se kaže tudi v visokem realnem porastu odhodkov iz naslova turizma. Spreminjanje obsega in strukture denarnih agregatov še naprej odraža finančno poglabljanje ter boljši statistični zajem obsega varčevanja. K daljšanju ročnosti vezanih vlog največ prispeva relativno občutnejše zniževanje obrestnih mer nad TOM za vloge krajših ročnosti.

Banka Slovenije z nadaljevanjem intervence na deviznem trgu še naprej zagotavlja stabilno rast deviznega tečaja. Ob koncu marca in v začetku aprila je zvišala obrestne mere na nekatere svoje pasivne instrumente z namenom vpliva na oblikovanje ustrezne ravni depozitnih in posojilnih obrestnih mer poslovnih bank v prihodnjih mesecih.

Celotno gradivo: http://www.bsi.si/html/arc/denarni_pregled/letnik2002/april02.pdf (1005 KB)

Na publikacije Analitsko raziskovalnega centra BS http://www.bsi.si/html/arc/index.html
se lahko naročite z elektronsko naročilnico http://www.bsi.si/html/arc/narocanje/default.asp,
prijavo ali odjavo na publikacije nam lahko sporočite tudi po elektronski pošti arc@bsi.si.