O-STA

NADZORNI SVET PERUTNINE PTUJ JE IMENOVAL DR. ROMANA GLASERJA

Ptuj, 14. maja �- Nadzorni svet Perutnine Ptuj, ki je v prenovljeni sestavi začel svoj mandat lani avgusta, je imenoval upravo družbe, ki bo družbo vodila tudi v naslednjem petletnem mandatu. Najodgovornejše funkcije v tem pomembnem slovenskem živilskopredelovalnem podjetju s pomembnimi že vzpostavljenimi mednarodnimi relacijami, so zaupane istim ljudem, ki so Perutnino Ptuj vodili tudi v prvem mandatu po lastninskem preoblikovanju družbe. Novi mandat bodo sedanji člani uprave nastopili konec avgusta letos.

Funkcijo predsednika uprave in generalnega direktorja Perutnine Ptuj bo tako še naprej opravljal dr. Roman Glaser. Za področje prodaje in marketinga bo ponovno skrbela, Nada Krajnc. Področje ekonomike in financ je še naprej v kompetenci tudi Toneta Čeha, medtem ko bo za področje upravljanja s človeškimi viri tudi v naslednjem mandatu skrbel Dimče Stojčevski.

Nadzorni svet pri imenovanju uprave Perutnine Ptuj za naslednji mandat ni imel težkega dela, saj je družba v preteklih letih dosegla pomembne poslovne uspehe tako v Sloveniji kot v tujini.

Tudi sicer je Perutnina Ptuj v preteklem poslovnem letu poslovala uspešno. Ustvarila je za 23,6 milijard tolarjev konsolidiranih prihodkov, kar predstavlja 45 odstotno rast v primerjavi z letom pred tem. Sama delniška družba Perutnina Ptuj pa je z 16,6 milijardami prihodkov, povečala svoj obseg poslovanja za petino. Obenem je s svojimi strateškimi načrti in razvojno vizijo, Perutnina Ptuj utrdila svoj poslovni položaj na način, da bi lahko uspešno poslovala tudi v pogojih naraščajoče konkurence, ki jo prinaša slovensko približevanje EU.

Ob teh razlogih je nadzorni svet Perutnine Ptuj pri podaljšanju mandata sedanji upravi družbe, upošteval tudi stabilnost poslovanja in soliden donos na kapital, ki ga je delničarjem zagotavljalo to podjetje, ter kapitalsko zahtevne realizacije naložb. ťZaupanje ki smo ga dobili tako od lastnikov, kot od članov nadzornega sveta, bomo prelevili v še večjo odgovornost do razvoja Perutnine Ptuj in do potrošnikov, ki znajo ceniti lahko, varno in zdravo hrano, pridelano v neokrnjenem okolju, danes Štajerske in Medjimurja, jutri pa še kje drugje,Ť je sklep nadzornega sveta Perutnine Ptuj o imenovanju uprave za naslednje petletno obdobje, komentiral njen dosedanji in hkrati tudi novi predsednik uprave in generalni direktor Perutnine Ptuj, dr. Roman Glaser.