O-STA

Uresničevanje kratkoročnih usmeritev denarne politike Banke Slovenije

Banka Slovenije se je novembra 2001 ob predstavitvi svoje srednjeročne usmeritve zavezala, da bo javnost redno obveščala o doseganju cenovne stabilnosti in o kratkoročnih usmeritvah denarne politike.

Namen gradiva je torej ponovno ovrednotiti primernost kratkoročnih usmeritev denarne politike Banke Slovenije v luči dosedanjih inflacijskih gibanj in novih makroekonomskih napovedi ter tako prispevati k povečani transparentnosti delovanja denarne politike. V gradivu je predstavljena ocena doseganja cenovne stabilnosti, makroekonomske napovedi Banke Slovenije za naslednji dve leti ter kratkoročne usmeritve denarne politike.

Banka Slovenija ima tudi v prihodnje namen predstaviti tovrstno poročilo o inflaciji in kratkoročnih usmeritvah denarne politike. Naslednje poročilo je predvideno za jesen 2002.

Celotno gradivo:<http://www.bsi.si/html/publikacije/usm_d_p/usm_2002q2.pdf>http://www.bsi.si/html/publikacije/usm_d_p/usm_2002q2.pdf (516 KB)

Na publikacije Analitsko raziskovalnega centra BS<http://www.bsi.si/html/arc/index.html>http://www.bsi.si/html/arc/index.html se lahko naročite z elektronsko naročilnico<http://www.bsi.si/html/arc/narocanje/default.asp>http://www.bsi.si/html/arc/narocanje/default.asp, prijavo ali odjavo na publikacije nam lahko sporočite tudi po elektronski pošti <mailto:arc@bsi.si> arc@bsi.si.