O-STA

Svetovni dan kontracepcije spodbuja svobodno odločanje mladih o njihovi prihodnosti

Ljubljana - Svetovni dan kontracepcije, ki ga vsako leto obeležimo 26. septembra, poteka z namenom boljše ozaveščenosti o kontracepcijskih metodah, da bi se mladi po vsem svetu lahko premišljeno odločali o svojem spolnem in reproduktivnem zdravju.

Mlade želi spodbuditi, da razmišljajo vnaprej in v načrte za svojo prihodnost vključijo tudi kontracepcijo. Letošnji svetovni dan kontracepcije poteka pod geslom "Tvoja - prihodnost, izbira, kontracepcija." osredotoča na omogočanje mladim, da razmišljajo in vključijo kontracepcijo v svojih načrte, da bi preprečili nenačrtovano nosečnost ali spolno prenosljive okužbe (SPO).

V ta namen je pobudnik projekta, podjetje Bayer d. o. o., v Sloveniji organiziral facebook akcijo, kjer poteka izbor za najboljši video- ali fotoposnetek na temo ozaveščanja o kontracepciji. Pri projektu sodelujejo še podjetja Reckitt Benckiser(Durex), MSD d. o. o, Koncept, Studio Signum, Arena Play & Party in potovalna agencija Collegium Mondial Travel.

S pomočjo Ministrstva za izobraževanje, znanost, šolstvo in šport bodo vsi dijaki prvih letnikov vseh srednjih šol v Sloveniji 26. septembra prejeli brošuro 'Vse o kontracepciji', v kateri bodo našli vse kontracepcijske metode, ki so na voljo pri nas.


Pomemben del načrtovanja za prihodnost je vedeti, kje in kako dostopiti do točnih in nepristranskih informacij o kontracepciji. Spletna stran svetovnega dneva kontracepcije, www.your-life.com , tudi v slovenskem jeziku vsebuje najnovejše informacije o kontracepciji in je v pomoč mladim, da v pogovoru s svojim zdravstvenim delavcem izberejo pravo možnost za njih in partnerja.


Eden najbolj učinkovitih načinov za mlade za zaščito pred nenačrtovano nosečnost ali spolno prenosljivimi okužbami je o tem razmisliti vnaprej in se odločiti za najboljšo kontracepcijsko metodo pred spolnim odnosom.

Svetovni dan kontracepcije je tudi letos združil moči z MTV-jem in sponzorira televizijski oddaji 'Stara 16 let in noseča' in 'Najstniška mama' , ki bosta na sporedu septembra. Sodelovanje temelji na odnosih med MTV-jem in kampanjo Svetovni dan kontracepcije, ki poteka že od leta 2006.
Nenačrtovane nosečnosti v svetovnem merilu in v Sloveniji

V svetovnem merilu je približno 41 % od 208 milijonov nosečnosti, ki se zgodijo vsako leto, nenačrtovanih [i].

V Sloveniji je bil splav legaliziran oktobra 1977; pred tem je bil dovoljen samo v izrednih primerih, tako kot v večini evropskih držav v tistem obdobju. Dovoljena splavnost od leta 1982 upada; takrat je bila dosežena najvišja stopnja, in sicer več kot 41 dovoljenih splavov na 1.000 žensk v rodni dobi ali 19.742 splavov. V letu 1991 je bilo opravljenih 14.027 dovoljenih splavov ali 27 na 1.000 žensk v rodni dobi, v letu 2009 pa še 4.718 dovoljenih splavov ali 9,7 na 1.000 žensk v rodni dobi (to pomeni manj kot četrtino najvišje vrednosti iz leta 1982).[ii]

Najstniške nosečnosti

V Sloveniji je bila leta 1981 rodnost mladostnic 37,2/1000 žensk, starih 15-19 let, do leta 2008 pa se je rodnost mladostnic znižala na 5,1/1000. Leta 2009 je rodilo 286 mladostnic, kar je le 1,3 % vseh porodnic v Sloveniji. Dovoljena splavnost mladostnic je bila leta 1981 24,3/1000 žensk, starih 15-19 let, do leta 2009 pa se je znižala na 6,6/1000 žensk, starih 15-19 let.[iii], ii

Raziskave med mladimi, ki so bile opravljene v letih 2009 do 2011[iv],[v],[vi] so pokazale, da se je v Evropi delež spolno aktivnih mladih, ki z novim partnerjem ne uporabljajo kontracepcije, povišal za 110 %. Največji porast v razlogih za neuporabo kontracepcije je bil v naslednjih razlogih:

- ker je bil partner ali oni sami zaščiten pred neželeno nosečnostjo (140 %)

- ker niso vedeli, katero obliko kontracepcije bi uporabili (50 %)

- ker ne marajo uporabljati kontracepcije (40 %)

Poznavanje kontracepcijskih metod:

- za 16 % se je zmanjšalo število mladih, ki menijo, da so dobro poučeni o metodah kontracepcije

- za 19 % se je povečalo število mladih, ki so včasih zmedeni o možnih metodah kontracepcije

- za 22 % se je povečalo število mladih, ki se ne počutijo zelo dobro poučenih o metodah kontracepcije

Zaupanje v neučinkovite metode kontracepcije se je zmanjšalo, kljub temu pa je še lani

- 30 % mladih verjelo, da je metoda umika spolnega uda učinkovita kontracepcijska metoda

- 4 % mladih verjelo, da je kopanje ali tuširanje učinkovita kontracepcijska metoda

- 10 % mladih verjelo, da so spolni odnosi med menstruacijo učinkovita kontracepcijska metoda.

Nasprotno pa v Sloveniji med mladostniki opažamo trend bolj odgovornega spolnega vedenja. Najnoveši podatki reprezentativnih raziskav o spolnem vedenju slovenskih srednješolcev v letih 1996, 2004 in 2012 kažejo, da se trend zviševanja spolne dejavniosti mladih v Sloveniji umirja. Leta 2012 je že imelo spolne odnose 52 % dijakov in 57 % dijakinj 3. letnikov slovenskih srednjih šol. Srednja starost ob prvem spolnem odnosu je bila 17,6 let. Ob prvem spolnem odnosu je 80 % srednješolcev (oba spola skupaj) uporabilo kondom, 5 % hormonsko kontracepcijo, 2 % dvojno metodo, 1 % prekinjen odnos, 4 % druge metode, 8 % pa ni uporabilo nobene metode. Ob zadnjem spolnem odnosu pa je 54 % spolno dejavnih srednješolcev uporabilo kodnom, 27 % hormonsko kontracepcijo, 4 % dvojno metodo, 4 % prekinjen odnos, 4 % druge metode, 7 % pa jih ni uporabilo nobene metode. Ob zadnjem spolnem odnosu je torej 85 % spolno dejavnih slovenskih srednješolcev uporabilo eno od zanesljivih metod kontracepcije.

Odgovorno spolno vednje in dobra raba kontracepcije med slovenskimi mladostniki se kažeta v nizkih deležih nosečnosti med mladostnicami. Po zadnjih evropsko primerljivih podatkih je Slovenija najuspešnejša država v preprečevanju mladostniške nosečnosti v Evropski uniji in razvitem svetu.vii

O Svetovnem dnevu kontracepcije

Svetovni dan kontracepcije obeležujemo 26. septembra. Ta svetovna ozaveščevalna kampanja poteka z vizijo o svetu, kjer je vsaka nosečnost zaželena. Ob uvedbi na globalni ravni leta 2007 je bil cilj Svetovnega dne kontracepcije izboljšati ozaveščenost o kontracepciji, s čimer bi mladim omogočili informirano sprejemanje odločitev o njihovem spolnem in reproduktivnem zdravju.

Farmacevtska družba Bayer je pobudnik in zvest podpornik svetovnega dneva kontracepcije in stremi k izboljšanju ravni izobrazbe o spolnem in reproduktivnem zdravju.

Kontaktna oseba:

Katja Kresse, katja.kresse@bayer.com

Tel. 01 581 44 13

O družbi Bayer HealthCare

Skupina Bayer je globalno podjetje s ključnimi kompetencami na področjih varovanja zdravja, prehrane in visokotehnoloških materialov. Bayer HealthCare, podskupina družbe Bayer AG z letnim prometom v višini 17,2 mlrd EUR (2011), je ena vodilnih svetovnih inovativnih družb na področju varovanja zdravja s sedežem v nemškem Leverkusnu. Podskupina opravlja globalne dejavnosti v štirih poslovnih enotah: Animal Health (veterinarska zdravila in izdelki za nego živali), Consumer Care (zdravila, ki se izdajajo brez recepta, in prehranska dopolnila), Medical Care (medicinski pripomočki) in Pharmaceuticals (zdravila, ki se izdajajo na recept). Cilj družbe Bayer HealthCare je izumiti, proizvesti in tržiti izdelke za izboljšanje zdravja ljudi in živali po vsem svetu. Družba Bayer HealthCare ima 55.700 zaposlenih po vsem svetu, in sicer v več kot 100 državah. Za več informacij obiščite www.bayerhealthcare.com.

Več informacij na www.your-life.com

Izjave, ki se nanašajo na prihodnost

To sporočilo za tisk lahko vsebuje izjave, ki se nanašajo na prihodnost in temeljijo na trenutnih domnevah ter napovedih vodstva skupine Bayer oziroma njenih podskupin. Različna znana in neznana tveganja, negotovosti ter drugi dejavniki lahko pripeljejo do bistvenih razlik med tukaj podanimi napovedmi in dejanskimi rezultati, finančnim stanjem, razvojem ali uspešnostjo poslovanja družbe. Med te dejavnike sodijo dejavniki, omenjeni v javnih poročilih družbe Bayer, ki so dostopna na Bayerjevem spletnem mestu www.bayer.com. Družba ne prevzema nikakršne odgovornosti za posodabljanje izjav, ki se nanašajo na prihodnost, ali njihovo prilagajanje prihodnjim dogodkom oziroma okoliščinam.


[i] Singh, S et al. Unintended Pregnancy: Worldwide levels, trends and outcomes. Stud Fam Plann. 2010; 41(4): 241-250

[ii] Sloveniji za 20. rojstni dan - slovenski statistiki; dostopno prek: http://www.stat.si/doc/pub/SLO-20-let.pdf (13.09.2012)

[iii] Pinter B., Grebenc M.: Rodnost in dovoljena splavnost mladostnic v Sloveniji, Zdrav Vestn 2010; 79: 609-617

[iv] Bayer HealthCare. Data on file. Talking Sex and Contraception Survey. Fieldwork carried out by TNS Healthcare. July 2009

[v] Bayer HealthCare. Data on file. Contraception: Whose responsibility is it anyway? Survey. Fieldwork carried out by GFK Healthcare. May 2010

[vi] Bayer HealthCare. Data on file. Clueless or Clued Up: Your Right to be informed about contraception' Survey. Fieldwork carried out by GFK Healthcare. April - May 2011

VII. da Silva MO (ed). The Reproductive Health Report. The state of sexual and reproductive health within the European Union. 2007110 - Final Report - July 2011. Eur J Contracept Reprod Health Care 2011; 16 (Suppl 1): S12-23