O-STA

Razstava ob 50-letnici SKP - partnerstvo med Evropo in kmeti

Leto 2012 zaznamuje 50. obletnica izvajanja skupne kmetijske politike EU (SKP), temeljnega kamna evropskega povezovanja, ki je evropskim državljanom omogočil 50 let varne oskrbe s hrano in dinamičen razvoj podeželja. SKP ostaja edina politika EU s skupnim okvirom EU in edina, kjer se večina javnih sredstev v vseh državah članicah črpa iz proračuna EU namesto iz nacionalnih ali regionalnih proračunov. Iz številk je razvidno, da je SKP pripomogla k nenehni rasti gospodarske vrednosti, produktivnosti in trgovine, hkrati pa omogočila, da se je delež zasebne porabe, namenjen prehrani, zmanjšal za polovico.

SKP je politika, ki se je vedno razvijala in prilagajala novim izzivom. Proces reform, ki poteka od leta 1992, je na primer zagotovil veliko večjo tržno usmerjenost in odmik od pomoči, ki je izkrivljala trgovino, ter je hkrati upošteval zaskrbljenost potrošnikov glede vprašanj, kot je dobro počutje živali, in podvojitev števila kmetov v EU (po širitvi s 15 na 27 držav članic).

Komisija je oktobra 2011 predstavila svoje najnovejše predloge za nadaljnje reforme SKP kot odgovor na sedanje in prihodnje izzive: varnost oskrbe s hrano, podnebne spremembe, trajnostna raba naravnih virov, uravnotežen regionalni razvoj, pomoč kmetijskemu sektorju, da bi se lažje spopadal s posledicami gospodarske krize in z večjo spremenljivostjo cen kmetijskih proizvodov ter prispevek k pametni, trajnostni in vključujoči rasti v skladu s strategijo Evropa 2020.

Ob tej priložnosti smo na Zavodu PIP, v okviru informacijske točke Evropske komisije Europe Direct Maribor, priredili razstavo kronološkega pregleda evropske kmetijske politike. Razstavo si lahko ogledate v Univerzitetni knjižni Maribor, med 15. in 25. oktobrom 2012. Vabljeni!

Odpiralni čas knjižnice si lahko ogledate na sledeči povezavi: http://www.ukm.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=55.