O-STA

S kreativnostjo in povezovanjem do poslovne uspešnosti

Budimpešta, 23. novembra 2012 - Kaj se moramo naučiti iz preteklosti in kako na podlagi tega kreirati "pametno" ekonomijo? Kako biti danes bolj inovativen? Ali imamo učinkovito vodenje v času kreativnih transformacij in inovativnosti? Odgovore na ta in še številna druga vprašanja o upravljanju organizacijskih sprememb s kreativnostjo bo dala dvodnevna 13. mednarodna znanstvena konferenca MIC (Management International Conference) Fakultete za management Univerze na Primorskem, ki od včeraj poteka v sosednji prestolnici Budimpešti.

Letošnjo mednarodno znanstveno konferenco MIC, ki je že trinajsta po vrsti, Fakulteta za management Univerze na Primorskem organizira v sodelovanju z Univerzo Corvinus iz Budimpešte. Zato konferenca poteka v madžarski prestolnici Budimpešti, in sicer v času od 22. do 24. novembra 2012.

Konferenca je po trinajstih letih že dobro poznana in uveljavljena med znanstveniki, strokovnjaki in raziskovalci s področja managementa in sorodnih disciplin. V dveh dneh se je bo udeležilo več kot 70 znanstvenikov in raziskovalcev iz štirih kontinentov, natančneje 20 držav sveta. Tema konference je kreativno managiranje transformacij (z uradnim naslovom Managing Transformation with Creativity). Konferenca je namenjena povezovanju različnih pogledov sodelujočih, ki bodo predstavili svoje prispevke ali izmenjali svoja mnenja na okrogli mizi.

Na govorniški oder konference bodo kot slavnostni govorniki stopili trije strokovnjaki. Prva dva sta udeležence že pozdravila, in sicer najprej predstavnik Madžarske akademije znanosti prof. dr. Csaba Makó. Predaval je o tem, kaj bi se morali naučiti iz preteklosti in kako na podlagi tega kreirati "pametno" ekonomijo. Druga slavnostna govornica pa je bila Tanja Mohorič iz podjetja Hidria, ki je predavala o tem, kako biti bolj inovativen. Iz priznane nemške ekonomske fakultete iz Chemnitza pa prihaja prof. dr. Rainhart Lang, ki danes predstavlja svoj pogled na vodenje v času kreativnih transformacij in inovativnosti.

Konferenco je odprla dekanja Fakultete za management izr. prof. dr. Anita Trnavčevič in poudarila, da je kreativnost sredstvo za doseganje poslovnega uspeha in ne le cilj sam po sebi. Kreativni zaposleni so ključni dejavnik uspeha za ustvarjanje večje dodane vrednosti v družbi znanja v vse bolj konkurenčnem in spreminjajočem se globalnem poslovnem okolju. Kljub gospodarski in finančni krizi ter zmanjševanju sredstev pa ostajajo univerze in raziskovalni inštituti kompetenčna jedra aplikativnega in temeljnega znanja, vir kreativnih idej, ki jih podjetja udejanjajo v inovativnih izdelkih in storitvah z večjo dodano vrednostjo. Dekanja je vsem navzočim prenesla tudi poslanico rektorja Univerze na Primorskem prof. dr. Dragana Marušiča. Sledil je pozdravni nagovor gostiteljev in soorganizatorjev konference. Prodekan Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze Corvinus iz Budimpešte prof. dr. Gyula Zilahy je izpostavil predvsem neizkoriščene priložnosti za sodelovanja med madžarskimi in slovenskimi inštitucijami na področju znanstvenoraziskovalnega dela. Programska vodja konference MIC izr. prof. dr. Doris Gomezelj Omerzel s Fakultete za management je predstavila glavne aktivnosti letošnje konference ter izbor prispevkov. Prispelo je več kot 100 prispevkov, uvrščenih pa je bilo 71 prispevkov.

Dr. Csaba Makó je v osvetlil pomen inovativnosti na delovnem mestu in njen vpliv na poslovno uspešnost. Poudaril je pomen ustvarjalnega okolja za spodbujanje inovativnosti in razvojno vrzel med posameznimi regijami v Evropski uniji. Zaskrbljujoče so velike razlike med državami na severnem delu in vzhodnem ter južnem delu Evrope z vidika stopnje inovativnosti na delovnem mestu in načini spodbujanja te. V povečevanju inovativnosti na delovnem mestu vidi možnosti za zmanjševanje razlik v razvitosti in v višini ustvarjene dodane vrednosti v posameznih industrijah v regiji.

Tanja Mohorič iz podjetja Hidria pa je v predavanju z naslovom Postanimo bolj inovativni! Ja, ampak kako? na primeru slovenskega podjetja predstavila praktične vidike inoviranja. Poudarila je pomen odprte komunikacije z notranjimi in zunanjimi javnostmi. Na primerih iz njihove prakse na oddelku avtomobilske tehnologije in sistemov za klimatizacijo je osvetlila pomen izmenjavanja idej in možnosti za doseganje jasno postavljenih in merljivih ciljev. V doseganju ciljev na področju inovativnosti prekašajo svojo konkurenco, med katerimi so tudi multinacionalke, kar je izreden uspeh za slovensko industrijo. Predstavila je, kako njihovi zaposleni samoiniciativno predlagajo izboljšave; predlogi se ocenijo v roku enega tedna in dobri predlogi nagradijo. Udeležence je seznanila s poslovnim modelom vodenja inovacij v Hidri. Ta temelji na jasno definirani strategiji, kako postati inovativni dobavitelj delov za vodilne svetovne proizvajalce avtomobilov in oblikovanju konzorcija za trajno gradbeništvo; kreativnih sodelavcih s krepitvijo interdisciplinarnosti, zmanjševanju rutinskih opravil in poudarkom na kreativnem ustvarjanju; mednarodnem mreženju v sodelovanju z razvojnimi oddelki, kompetenčnimi centri in oblikovanjem skupnih tehnoloških platform z domačimi in tujimi raziskovalnimi inštitucijami. Predstavitvi je sledila zanimiva razprava s primerjavo podobnih primerov iz prakse iz različnih okolij.

Strokovna razprava bo današnji drugi dan konference potekala tudi v obliki okrogle mize. Organizatorja konference sta z izvedbo zadovoljna, po vtisu sodeč pa tudi drugi udeleženci. Številne dejavnosti, ki potekajo v okviru konference, pa dajejo številne rešitve, pobude, ideje, smernice, kljub temu pa ostaja odprtih še veliko vprašanj, ki bodo odgovore dobila tudi na naslednji, 14. konferenci MIC, ki se ponovno vrača v Slovenijo.

Novica in fotografije so dostopni tudi na naslednji povezavi http://www.fm-kp.si/si/novice/1147