O-STA

Osem gradnikov CRM – ogrodje za uspešno uvedbo

Vrhunski Gartnerjevi strokovnjaki spet v Sloveniji

Ljubljana, 3. junij �- Podjetje Genis bo 12. junija priredilo seminar z naslovom ťOsem gradnikov CRM �- ogrodje za uspešno uvedboŤ. Gartnerjev dogodek leta v Sloveniji bosta vodila Alexa Bona, direktorica podjetja Gartner in John Radcliffe, podpredsednik in raziskovalni direktor podjetja Gartner Research. Vodilna Gartnerjeva strokovnjaka za upravljanje odnosov s strankami (CRM) bosta prikazala, kako organizacije s postopno gradnjo uspešne CRM strategije dosežejo želene poslovne rezultate.

ťOsem gradnikov CRMŤ je Gartnerjev pristop za oblikovanje CRM na najvišji ravni organizacije ali podjetja. ťZavedati se moramo, da je za uspešno implementacijo upravljanja odnosov s strankami potrebno najprej oblikovati strategijo na ravni najvišjega vodstva podjetja,Ť pravi Stane Štefančič, direktor podjetja Genis. ťCRM namreč od podjetij terja popolnoma drugačen pogled nase in na svoje stranke, kot so ga imela doslej, kar zahteva tudi določene organizacijske spremembe ter prenovo tako nekaterih poslovnih procesov v podjetjih kot tudi oblikovanje novih.Ť

Alexa Bona bo v predavanju ťCRM Vision, Strategy, Customer Experience and Organizational CollaborationŤ predstavila prve štiri gradnike CRM. Ti obravnavajo prav načrtovanje in razvoj strategije CRM, izpostavila pa bo tudi pomen izkušenj strank oziroma povratnih informacij, ki vplivajo na spremembe znotraj organizacije. John Radcliffe bo v nadaljevanju s predavanjem ťCRM Processes, Information, Technologies and MetricsŤ osvetlil ostale štiri gradnike, ki natančno opredeljujejo infrastrukturne elemente strategije CRM. Poleg samih aplikacij, arhitektur in integracije CRM aplikacij v obstoječe informacijske sisteme podjetij bo predstavil tudi izzive in nove trende na področju CRM tehnologij. Oba strokovnjaka bosta odgovarjala tudi na vprašanja o viziji in strategiji CRM, o spremembah, ki jih le-ta zahteva znotraj organizacije, o oblikovanju poslovnih procesov, ki so naravnani k strankam, ter o upravljanju informacij o strankah.

Upravljanje odnosov s strankami (CRM �- Customer Relationship Management) je poslovna strategija, ki omogoča izboljšanje zadovoljstva strank in povečanje dobička ter prihodka tako, da organizira delovanje podjetja okoli posameznih tržnih segmentov in spodbuja procese, usmerjene proti strankam. Področja rešitev CRM vključujejo tehnološko podprto prodajo, sisteme za pomoč in podporo strankam ter marketing, podprt z novimi tehnologijami.

O podjetju

Podjetje Genis d.o.o. je neodvisno svetovalno podjetje na področju izgradnje in prenove informacijskih sistemov. Genis d.o.o. zastopa podjetje Gartner, Inc. kot ekskluzivni zastopnik za Gartner storitve v Sloveniji. Informacije o storitvah in dogodkih svetovne analitske in raziskovalne hiše Gartner vam lahko posredujemo v predstavništvu Gartner Slovenija, nekaj informacij pa lahko najdete na spletnem naslovu www.gartner.com.