O-STA

Začasna zaustavitev trgovanja z delnicami Gradbenega podjetja Grosuplje, d.d., Ljubljana

Uprava Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, je 10. junija 2002 zaradi zagotovitve enakomerne obveščenosti investitorjev, sprejela odločbo o začasni zaustavitvi trgovanja z delnicami z oznako GPG, izdajatelja Gradbeno podjetje Grosuplje, d.d., Ljubljana, ki so uvrščene v borzno kotacijo, in sicer od 11.00 ure do konca trgovalnega dne.

Izdajatelj je obvestil borzo, da tega dne ob 11.30 uri sklicuje tiskovno konferenco ob zaključku gradnje stanovanjskega naselja v Ljubljani.

Ker je izdajatelj sklical tiskovno konferenco v času borznega trgovanja, je uprava borze skladno s 44. členom Pravil, zaradi zagotovitve enakomerne obveščenosti investitorjev, pol ure pred začetkom tiskovne konference začasno zaustavila trgovanje z navedenimi delnicami do konca trgovalnega dne.