O-STA

Sprostitev trgovanja z delnicami Kompas MTS d. d.

Uprava Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana je danes, 10. maja 2002, sprejela odločbo, da se s tem dnem sprosti 8. maja 2002 zaustavljeno trgovanje z rednimi delnicami z oznako MTSG izdajatelja Kompas MTS, d. d., Ljubljana, Pražakova 4, ki so uvrščene v borzno kotacijo.

Izdajatelj je dan pred tem na SEOnet objavil obvestilo o predlaganih sklepih za skupščino delničarjev glede zmanjšanja osnovnega kapitala ter predlagane višine dividende za leto 2001, kot jih je na seji 7. maja 2002 sprejel njegov nadzorni svet.


S tem je prenehal razlog za začasno zaustavitev trgovanja z navedenim vrednostnim papirjem.