O-STA

Vabilo za medije: Vabjeni na 2. simpozij "Priznavanje in pomen neformalnega izobraževanja pridobljenega v nevladnih organizacijah v teoriji in praksi v Sloveniji in Evropi"

Spoštovani,

v nevladnih organizacijah vedno znova ugotavljamo, da je neformalno izobraževanje v Sloveniji ne le premalo priznano, ampak tudi premalo cenjeno. Ker želimo poskrbeti za aktivno iskanje rešitev problema, Mreža izobraževalnih nevladnih organizacij Slovenije in Zavod Nefiks skupaj pripravljamo že drugi simpozij na temo priznavanja in pomena neformalnega izobraževanja v kontekstu nevladnih organizacij.

Simpozij bo potekal v sredo 27. 03.2013 od 12.30 do 15.00 v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport na Masarykovi 16 v Ljubljani.

Medtem ko imajo številne primerljive Evropske države priznavanje neformalno pridobljenega znanja urejeno bistveno bolje kot pri nas, je glavno vprašanje, na katerega bomo iskali odgovore:

"Kaj je potrebno storiti, da bo tudi pri nas neformalno pridobljeno znanje upoštevano, cenjeno in priznano?"

Na simpoziju bomo tako iskali možnosti priznavanja neformalno pridobljenega znanja v nevladnih organizacijah v kontekstih:

· zaposljivost;

· nadaljnje izobraževanje;

· prepoznavanje v kvalifikacijskih sistemih, kot sta SOK, NPK.

Spregovorili bomo tudi o možnostih povezovanja med različnimi organizacijami v Sloveniji, ki na tem področju delujejo sistemsko ali pa s pomočjo sredstev iz javnih razpisov.

Po simpoziju bomo skupaj oblikovali memorandum, ki ga bomo nevladne organizacije naslovile na vse odločevalce, pristojne za priznavanje neformalno pridobljenega znanja.

Simpozij bo moderiran, sledila bo tudi pogostitev, kjer bomo lahko odgovorili na vsa vaša vprašanja in dali izjave o dogodku.

Ker je področje neformalnega izobraževanja znotraj nevladnih organizacij premalo poznano širši javnosti, vas vabimo, da tudi sami prispevate k večjemu prepoznavanju in priznavanju neformalno pridobljenega znanja ter nam tako pomagate doseči odločevalce.

Veselimo se srečanja z vami!

Predstavniki mreže Minvos in Zavoda Nefiks

---

Kontakt za medije:
Alenka Blazinšek, organizatorka
T: 041 516 808
E: alenka.blazinsek@nefiks.si