O-STA

I Z J A V A ZA J A V N O S T

Predsedstvo FIDES sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije podpira vsa prizadevanja anesteziologov v Kliničnem centru v Ljubljani, za spoštovanje delovnopravne zakonodaje v zvezi s pravico do počitka. Nesprejemljive delovne obremenitve zdravnikov, še posebej anesteziologov, ko npr. po 24 urnem delu v dežurstvu delodajalec zahteva od njih nato nadaljevanje z rednim delom, lahko pripeljejo do usodnih napačnih odločitev zdravnika, ki imajo za bolnike težke posledice. Kazensko odgovornost za svoje odločitve pa nosi zdravnik.

Predsedstvo FIDES je ogorčeno nad izjavo strokovnega direktorja Kliničnega centra prof. dr. Zorana Arneža, da pravica zdravnikov do počitka ni nad pravico bolnikov do neprekinjenega zdravstvenega varstva in da gre za moralno-etično sprevrženo razmišljanje.

Takšna izjava iz ust enega najodgovornejših vodilnih v Kliničnem centru kaže na popolno nepoznavanje ali zavestno ignoriranje v demokratični Evropi priznanih pravic delavcev ! Takšne izjave kažejo tudi na nesposobnost vodilnih, da bi preprečili ali vsaj načrtno začeli pravočasno reševati probleme pomanjkanja tako zdravnikov kot tudi drugih zdravstvenih sodelavcev, za kar so po svoji funkciji dolžni skrbeti. Kot že velikokrat doslej pa se hoče očrniti in diskreditirati tistega, ki je na problem pokazal, ne pa na tistega, ki ga je povzročil !

Takšne reakcije in rokohitrske akcije v zvezi z uvedbo novega delovnega časa v bolnišnicah in uvoza zdravnikov, kot tudi nedomišljene spremembe zakona o zdravniški službi kažejo na to, da tisti, ki so krizo v zdravstvu povzročili, to krizo sedaj tudi sanirajo.

FIDES se bo tudi v prihodnje zavzemal za dosledno spoštovanje veljavne delovnopravne zakonodaje pri delu zdravnikov! Kako bodo delodajalci organizirali delo, da bo zagotovljena 24 urna neprekinjena zdravstvena varnost in upoštevane zakonske omejitve glede dela preko polnega delovnega časa, pravica do počitka, pa je njihova dolžnost.

Predsedstvo FIDES ugotavlja, da FIDES še vedno ni prejel odgovora, zastavljenega vladni pogajalski skupini, da pisno utemelji, na osnovi katerih zakonov smo zdravniki v tej državi dolžni in obvezni delati poleg rednega dela, še dodatno 520 ur na leto ! Na odgovor če vedno čakamo.