O-STA

NUJEN poziv vsem zdravnikom in zobozdravnikom v Republiki Sloveniji, naj ne začnejo šifrirati po skupinah primerljivih primerov

Sindikat FIDES je bil prek sindikalnih zaupnikov obveščen o predvidenem začetku kodiranja storitev in bolezni po skupinah primerljivih primerov. Kodiranje naj bi izvajali zdravniki kot dodatno delovno obveznost brez kakršnegakoli nadomestila po šifrantih, ki so začeli krožiti po zdravstvenih zavodih, potem ko so zdravniki opravili kratkotrajno izobraževanje iz tega sistema. Po naših informacijah v državah, ki že uporabljajo tak sistem šifriranja, to kodiranje opravljajo posebej usposobljeni in za to posebej nastavljeni (ter seveda plačani) koderji.

Opozarjamo, da bo po naših prvih informacijah na kodiranju temeljilo plačevanje storitev zavodom, kar pomeni, da bodo osebe, ki bodo storitve šifrirale (torej zdravniki), odškodninsko odgovorne za vsako napako v šifriranju, zaradi katere bo zavod prejel nižje plačilo. Za tovrstne škode zdravniki niso zavarovani, kar pomeni, da bodo iz svojih osebnih sredstev za vsako napako utegnili plačevati tudi večmilijonske škode.

Po naših informacijah se šifriranje po skupinah primerljivih primerov uvaja z neformalnimi navodili znotraj zavodov, s čimer obstaja nevarnost, da se bo sistem efektivno vpeljal brez kakršnegakoli izrecnega ukaza ali pravnega dokumenta. Če bo zdravnik tudi po takšnem neformalnem navodilu dejansko začel šifrirati opravljene storitve, bo to pomenilo "tiho soglasje" (konkludentno dejanje), s čimer bo na dodatno obveznost pristal in bo šifriranje zanj postalo pravno obvezujoče oz. del obveznosti po pogodbi o zaposlitvi.

Po drugi strani pa opustitev šifriranja brez izrecnega ukaza za zdravnika nima nobenih pravnih posledic, saj pred izdajo ukaza o šifriranju zdravnik neformalnih navodil ni dolžan upoštevati.

Zato sindikat FIDES nujno poziva vse zdravnike in zobozdravnike, naj

do nadaljnjih navodil NE začnejo šifrirati po novem sistemu kodiranja!

OPOZARJAMO, da bodo razni dopisi in negodovanja ter urgence pri pristojnih zdravniških organizacijah bistevno manj učinkoviti, če bodo zdravniki dejansko sistem šifriranja začeli upoštevati.

Prosimo, da o vsakem morebitnem pisnem ukazu o uvedbi sistema šifriranja obvestite sindikat FIDES, da pravočasno reagiramo.

Sindikat FIDES je že pozval Zdravniško zbornico Slovenije, naj se do vprašanja opredeli, vse zavode pa pozivamo, naj se o uvedbi novega sistema kodiranja obvezno posvetujejo s sindikatom FIDES.

predsednik sindikata:

Konrad Kuštrin, dr.med.