O-STA

Sporočilo za javnost

Glavni odbor FIDES, sindikata zdravnikov in zobozdravnikov je na svoji redni mesečni seji obravnaval vladne predloge za novo kolektivno pogodbo za javni sektor. Pri tem je izrazil dvom, da bodo pogajanja uspešno zaključena v predvidenem roku.

Glavni odbor je obravnaval tudi pereč problem dežurstev in v povezavi z zadnjo novelo k zakonu o zdravniški službi. Na osnovi poročil članov glavnega odbora iz splošnih bolnišnic in zdravstvenih domov izhaja, da se zagotavljanje 24 urnega zdravstvenega varstva na način kot je zapisan v zakonu ne da v praksi izvesti v celoti. Zdravniki še vedno delamo nezakonito, torej brez soglasij. Delo po zakonu bi v času poletnih počitnic pomenilo takojšen zlom sistema zdravstvenega varstva.

Medtem je skupščina Zdravniške zbornice na 39. seji 24. aprila 2003 sprejela sklepe v 5. točkah.

Glavni odbor posebej opozarja na z analizo ugotovljen realen padec zdravniških plač v obdobju 2000 do 2002. Povprečna bruto plača zdravnika v primerjavi s povprečno bruto plačo v Sloveniji je namreč v omenjenem obdobju padla za 7 %.

Hkrati pa zdravniški poklic prehaja v obdobje, ko ima vse slabše pogoje za delo, obenem pa prevzema vse večjo odgovornost in izpostavljenost v družbi.

Glavni odbor v celoti podpira sklepe 39. seje skupščine Zdravniške zbornice in terja od odgovornih v državi takojšen odgovor in ustrezno ukrepanje.

V primeru, da bodo ob izpostavljenih problemih v zdravstvu politiki še naprej tiščali glavo v pesek, bo FIDES pričel jeseni z ustreznimi opozorilnimi dejanji.

Konrad Kuštrin, dr. med.

Predsednik FIDES