O-STA

ZAKLJUČEN PROCES DOKAPITALIZACIJE PROBANKE; KAPITAL PROBANKE ODSLEJ VEČJI ZA 1,3 MILIJARDE TOLARJEV

MED DOKAPITALIZANTI PROBANKE SO NAJVEČ VPLAČALA

PODJETJA PERUTNINA PTUJ, PIVOVARNA LAŠKO, AVTOTEHNA

LJUBLJANA, CETIS CELJE IN ISKRATEL KRANJ

Ob koncu junija se je kapital Probanke povečal od 6,8 na 8,1 milijardo tolarjev oziroma za 230 novih rednih delnic, ki so jih na osnovi sklepa uprave o dokapitalizaciji v začetku letošnjega leta vplačali nekateri večji dosedanji in novi delničarji te hitro rastoče slovenske banke. Med podjetji, ki so izkoristila glavnino možne dokapitalizacijske vsote, so Perutnina Ptuj, Pivovarna Laško, Avtotehna Ljubljana, Cetis Celje in Iskratel Kranj. "Z dokapitalizacijo, ki so jo delničarji že vplačali in tako ohranili ali povečali obstoječe oziroma pridobili nove lastniške in upravljalske pravice, smo v Probanki utrdili kapitalsko ustreznost, glede na naš hitro rastoči obseg poslovanja v zadnjem obdobju," je razloge za odločitev uprave o dokapitalizaciji danes komentirala predsednica Probankine uprave, mag. Romana Pajenk.

Dokapitalizacijski partnerji, ki so vplačali 230.000 novih rednih delnic Probanke, so za vsako morali odšteti 5.677 tolarjev. To pomeni, da je Probanka povečala svoj kapital za nekaj več kot 1,3 milijarde tolarjev, glede na 6,8 milijard, kolikor je ta znašal ob zadnjem zaključnem računu. "Tudi nadzorni svet, ki je potrdil statutarno in na skupščini potrjeno možnost uprave, da se odloči za dokapitalizacijo, je ocenil da je dobro povečati osnovni kapital naše bačne institucije in da ima Probanka dovolj perspektivnih projektov, ki ga bodo dolgoročno oplemenitili. Dokazali smo namreč, da smo sposobni zagotavljati hitro rast obsega poslovanja Probanke, kar je v naraščajoči konkurenčnosti v Sloveniji na tem področju sicer težko, vendar možno. Z dokapitalizacijo pa se niso bistveno spremenila dosedanja lastniška razmerja med delničarji Probanke. Še naprej naš največji delničar ostaja Perutnina Ptuj z 18,7 odstotki upravljalskih pravic. Ostali posamezni delničarji imajo manj kot deset oziroma manj kot pet odstotne upravljalske deleže (Pivovarna Laško, Avtotehna, Podjejtje za urejanje hudournikov, Cetis, Avtocommerce, Luka Koper, Kovinastroj, Iskratel itd.). Prepričani smo, da bo letošnja dokapitalizacija še utrdila poslovni položaj Probanke, ki se je ustalil na sredini lestvice razvrstitve slovenskih bank glede na njihovo velikost, poleg tega pa okrepila zavezništvo med Probanko in njenimi lastniki," je svoje zadovoljstvo z realizirano dokapitalizacijo danes komentirala mag. Romana Pajenk, predsednica uprave Probanke.

Sicer pa je Probanka, ki se hitro približuje dvoodstotnemu tržnemu deležu bančnih poslov v Sloveniji, letos že bistveno presegla načrtovane parametre poslovanja, število zaposlenih pa se je tudi povečalo nad 210. Samo v petih mesecih poslovanja Probanke, pa je ta finančna institucija ustvarila tudi za 331 milijonov tolarjev bruto dobička.