O-STA

Probanka je samo v prvi polovici leta povečala bilančni obseg poslovanja za petino

Maribor, 22. avgusta - Poslovni rezultati prvega polletja letošnjega leta, ki jih je danes predstavila Probanka, izražajo nadpovprečno uspešno finančno sliko te srednje velike slovenske bančne institucije. Bilančni obseg poslovanja se je v Probanki samo v prvih šestih mesecih povečal za petino in dosegel 75,6 milijard tolarjev. Nekoliko nižji, vendar še vedno nadpovprečni je bil v Probanki skupni porast bilančnega in izvenbilančnega obsega poslovanja. Na vsoto 111,7 milijard tolarjev je v prvih šestih mesecih narasel kar za 15 odstotkov. Za enak odstotek se je povečala tudi bilančna vsota na zaposlenega, kar kaže tudi na bistveno povečanje produktivnosti v Probanki.

S podobnimi stopnjami rasti so poslovale tudi družbe in skladi v finančni skupini Probanke. Njihov obseg poslovanja je namreč narasel na 146,8 milijard tolarjev, od česar je kar 30 milijard tolarjev premoženja v upravljanju v obliki investicijskih skladov in v individualnem upravljanju. Ker je tudi rast depozitov nebančnega sektorja v Probanki v prvi polovici letošnjega leta bil višji za 16 odstotkov in ker je ta finanča institucija s povečanim tržnim deležem v slovenskem bančništvu ostala na polovici lestvice slovenskih bank glede na doseženi tržni delež, v upravi Probanke izražajo zadovoljstvo z doseženimi rezultati. "V Probanki smo lahko zadovoljni z doseženimi rezultati banke in celotne finančne skupine. Zaradi doseženih številk in zaradi tega, ker s svojim razvojem uresničujemo tako lastno strategijo kot pričakovanja naših delničarjev. Vzpostavili smo finančno skupino, ki s svojimi storitvami dopolnjuje pričakovanja komitentov, obenem pa ima ugodne vplive tudi na dohodkovne rezultate same banke," je ugodne polletne poslovne rezultate Probanke, je danes komentirala predsednica uprave te slovenske finančne institucije, mag. Romana Pajenk.

Poleg trenutnih finančnih pokazateljev poslovanja, so v letošnjem letu v Probanki zadovoljni tudi z uspešnimi prenosi domačega plačilnega prometa v banko, saj so med tem procesom še povečali število svojih komitentov. Obenem je potekal tudi prenos leasing dejavnosti iz odvisnih družb v Probanko, med uresničevanjem svojih strateških načrtov, pa v Probanki izpostavljajo tudi začetek adaptacije nekdanje poslovne stavbe Merkur, kamor bodo po zaključku preselili celotno svojo dejavnost, ki je zdaj še razpršena na treh lokacijah v Mariboru. "Med poslovne dosežke letošnjega leta, lahko dodamo tudi nadpovprečni delež odobrenih kreditov Probanke nebančnemu sektorju. Ta znaša odstotek nad polovico bilančne aktive, medtem ko je v slovenskem merilu še v vedno dobra dva odstotka pod polovico. Izboljšali smo še donosnost kapitala, ki je s 377,7 milijoni ustvarjenega dobička v prvem polletju znašal 11,4 odstotke. Po dokapitalizaciji Probanke za 230 tisoč novih rednih delnic, junija letos, v višini 1,3 milijarde tolarjev, se je povečala tudi kapitalska ustreznost Probanke, ki presega deset odstotkov," še poudarja mag. Romana Pajenk, predsednica uprave Probanke. Po dokapitalizaciji, praviloma s kapitalom že obstoječih delničarjev, se je kapital Probanke povečal na 7,4 milijarde tolarjev.

ZA OKVIR:

Med uspešnejše poslovne projekte Probanke spada upravljanje premoženja vzajemnega sklada Alfa. Obseg njegovega porasta premoženja se je povečal za trikrat in znaša 3,7 milijarde tolarjev. Samo v tem mesecu so vlagatelji vanj vložili že 160 milijonov tolarjev, primerjave pa kažejo, da je Probankin Vzajemni sklad Alfa po donosnosti v letošnjem letu drugi najuspešnejši v državi. Medtem ko je SBI 20 padal, je vrednost točke Vzajemnega sklada Alfa ostajala na enaki ravni in tako vlagateljem zagotavljala boljši donos.

Probankini borzni posredniki so v prvi polovici letošnjega leta opravili četrti največji obseg poslovnih transakcij na ljubljanski Borzi.