O-STA

Probanka povečala osnovniu kapital za 220 milijonov tolarjev

Maribor, 20. julija - Probanka je z dokapitalizacijo povečala osnovi kapital za 220 milijonov tolarjev, tako da osnovni kapital banke po dokapitalizaciji znaša 1,9 milijarde tolarjev. Knjigovodska vrednost celotnega kapitala znaša dobrih 11 milijard tolarjev, izračunana vrednost kapitala po metodologiji Banke Slovenije pa dosega skoraj 14 milijard tolarjev. Delničarji Probanke, ki so na osnovi sklepa o dokapitalizaciji banke izrazili interes za ohranitev ali povečanje svojih lastniških deležev, so svoje dokapitalizacijske vložke že nakazali. Skupna emisijska vrednost dokapitalizacije znaša nekaj več kot 1,3 milijarde tolarjev.

"Celoviti finančni servis, ki ga zagotavljamo za naše komitente, delničarje in sodelavce, pomeni tudi nenehno skrb za dolgoročno stabilnost in trdnost ter s tem varnost za vse deležnike. V to polje sodi tudi naša skrb za povečevanje kapitalske moči in utrjevanje kapitalske ustreznosti. Pred nami je vrsta perspektivnih projektov, s katerimi bomo vložen kapital dolgoročno oplemenitili. Letošnja dokapitalizacija je še utrdila poslovni položaj Probanke, ki ga dokazujemo z nadaljevanjem povečevanja tržnega deleža, ki je v mesecu juniju 2004 znašal dobra dva odstotka, in rastjo, ki je hitrejša od rasti slovenskega bančnega sistema. Z dokapitalizacijo smo zadostili vsem pogojem dolgoročne kapitalske ustreznosti, okrepili našo trdnost in stabilnost ter zagotovili uspešnost poslovnih projektov in načrtov, ki smo si jih zastavili", je ob realizirani dokapitalizaciji dejala predsednica uprave Probanke mag. Romana Pajenk.

Izvedena dokapitalizacija pomeni krepitev zavezništva med Probanko in njenimi lastniki. Po dokapitalizaciji Probanke ima sedem največjih delničarjev nekaj pod 60 odstotkov glasovalnih pravic te banke. S tem se je Probanka utrdila na sredini lestvice slovenskih bank, tako po doseženih poslih kot po kapitalski moči. Sicer pa Probanka tudi v 2004. letu nadaljuje s povečevanjem tržnega deleža, preseganjem rezultatov iz enakega lanskoletnega obdobja in preseganjem načrtov za prvo polletje letošnjega leta.

Dodatne informacije: Milana Lah, članica uprave Probanke.

Tel. 02 252 05 00, fax. 02 252 48 17,

e-mail: milana.lah@probanka.si,

www.probanka.si