O-STA

Čas je, da hobije spremenimo v zaposlitve

Nefiks mladim pomaga pri zaposlovanju

Veliko mladih z negotovostjo pričakuje obdobje, ko se bo njihovo izobraževanje zaključilo. Vstop na trg dela je statistično dokazano zanje težak - mnogi so se začeli zavedati, da si bodo morali svoje zaposlitve ustvariti sami. Kljub idejam in kompetencam pa ne vedo, kako in kje začeti.

Mladi so pripravljeni delati, imajo ideje, so izobraženi, pogrešajo pa mehanizme, ki bi jim zares pomagali ustvariti ustrezno (samo)zaposlitev. Nefiks je sistem za beleženje znanja ki ga mladi pridobijo izven šolskega izobraževanja v obliki knjižice ali brezplačno dostopnega e-portfolia. Vanj se beležijo hobiji, tečaji, seminarji, vse oblike zaposlitve, prostovoljno delo, vodnje organizacij ali projektov, izobraževanje v tujini ... Nefiks pa mladim pomaga tudi pri razvoju podjetnosti.

Ko se torej mladi soočijo z enim največjih izzivov - začetkm svoje kariere, so velikokrat že zaključili formalno izobraževanje. Izkušnje tistih, ki so na trgu dela uspeli kot samozaposleni pa kažejo, da se gradnja kariere začne že z izbiro študija. Mladi, ki že tekom izbraževanja tržno preizkušajo svoje ideje, se povezujejo s potencialnimi kupci ali uporabniki in na tak način razvijejo socialno mrežo, imajo pri vstopanju na trg dela veliko več izkušenj in posledično manj težav. Nefiks vsem mladim, ki so aktivni že v času izobraževanja omogoča, da svoje kompetence zabeležijo, socialno mrežo pa vzdržujejo in jo aktivirajo v času, ko se resno podajajo na trg dela. Nefiks mlade spodbuja, da razvijajo ključne kompetence, ves čas razmišljajo o svoji karieri in z mislijo na to, kaj želijo nekoč postati, tudi študirajo. Na tak način se podajajo v zaposlitev z veliko več izkušnjami, ki so jih pridobili sami, povezavami s ključnimi deležniki, ki so si jih ustvarili sami in s samozavestjo, ki jo prinaša dobro opravljeno delo ali uspešno izveden projekt.

Kompetenca podjetnosti, ki jo številni lahko razvijajo s preizkušanjem svojih idej pa je prenosljiva kompetenca. Mladi, ki so jo ustrezno razvili, so si sposobni ustvariti samozaposlitev tudi iz svojih hobijev, saj razumejo mehanizme podjetnosti in vedo kje poiskati priložnosti. Npr. navdušen plezalec opravi izpit za učitelja plezanja, fotograf začne s tečaji fotografiranja, umetnica pa z ustvarjanjem nakita - vsi pa so sposobni svoje področje še razširiti. Pri tem pa niso uspešni samo zaradi znanja, ki ga imajo z določenega področja, pač pa tudi zato, ker so medtem spoznali tudi veliko potencialnih uporabnikov in so na tak način že "preizkusili trg", na drugi strani pa so že pridobili njegovo zaupanje in ugled. Mladi, ki z resnim razmislekom o svoji karieri začno že ob vpisu na fakulteto ali srednjo šolo ne podlegajo efektu "balončka" v katerem je v času izobraževanja veliko mladih, pač pa odgovorno in motivirano iščejo priložnosti zase.

Praznik dela je za številne mlade prav gotovo čas za razmislek o lastnem vstopu v zaposlovanje - Nefiks pa že čaka, da vanj zabeležijo svoje kompetence.

Alenka Blazinšek

Zavod Nefiks

Več info: alenka@nefiks.si, www.talentiran.si, www.nefiks.si