O-STA

Srečanje med 150 mladimi in kadrovniki, 13. 6. 2013

Ljubljana, 13. junij 2013, med 11 in 12:30 uro

e-Študentski Servis je v sodelovanju s Fakulteto za upravo in Zavodom Nefiks organiziral srečanje med mladimi in slovenskimi podjetji.

150 mladih je izvedelo na kakšen način podjetja iščejo kadre, kako naj načrtujejo karierno pot in povečajo svojo zaposljivost.

Pridružila so se nam podjetja: Krka d.d. Novo mesto, VZAJEMNA Zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., Adria Mobil d.o.o., Agencija 101 d.o.o., e-Študentski Servis, Zavod RS za zaposlovanje, Urad RS za mladino, Adler Social Coaching, Študentska organizacija Slovenije in Mladinski svet Slovenije.

Dogodek je bil zelo dobro obiskan in vsem prisotnim pokazal, da so mladi v Sloveniji željni konkretnih informacij glede zaposlitve in načrtovanja kariere.

Dr. Boris Dular, direktor kadrovskega sektorja, Krka d.d. Novo mesto je povedal:"Naša ključna usmeritev je dobiti najboljšega. Krka je odprta za različne izobrazbene profile ljudi, edino merilo je odličnost, zato imamo trajno odprt razpis za štipendije, ki jih podelimo prav toliko, kolikor prepoznamo odličnih kandidatov. Zato ne obupajte s pošiljanjem ponudb, saj je vztrajnost lepa čednost, našo bazo redno ažuriramo. Diploma je že velik dokaz, da ste vztrajni in ste v življenju že nekaj dosegli. "
V tem letu bodo zaradi širitve podjetja odprli 300 novih delovnih mest, pri čemer bodo v svoje vrste povabili tudi mlade diplomante. Vsaj polovica novo zaposlenih je mladih. Mlade je opomnil, naj se ne bojijo pristopiti k podjetju, čeprav še nimajo izkušenj z določenega področja, saj imajo znotraj podjetja organizirano pripravništvo s pomočjo katerega izobrazijo kadre za svoje potrebe.

Jelica Lazarevič Lajovic, direktorica kadrovske službe, VZAJEMNA Zdravstvena zavarovalnica, d.v.z. je povedala, da je diploma samo vstopnica na trg dela, glavne stvari pa se pričnejo po tem. Tudi sama je začela delati v Vzajemni kot študentka in nato gradila kariero do direktorice kadrovske službe. Poudarila je pomembnost vseh izkušenj, formalnega znanja, motiviranosti, zavzetosti na vseh področjih in vrednostni sistem posameznika. Mladim, ki iščejo zaposlitev svetuje, da analizirajo delovno mesto za katerega se zanimajo in analizirajo sebe, le vedenje o tem, kaj iše podjetje in kaj iščejo sami lahko zagotovi , da bo zadovoljno tako podjetje kot zaposleni.

Katarina Bremec Slanič, strokovnjakinja na projektu "Moje izkušnje", kadrovica na e-Študentskem Servisu je povedala: "Moje izkušnje" so orodje za beleženje študentskega dela, ima jih 135.000 mladih, 35 % slovenskih podjetij jih že zahteva kot obvezno prilogo pri prijavi za študentsko delo, saj si s tem olajšajo postopke kadrovanja. Podjetja tako na enem mestu dobijo vse podatke o študentovih preteklih delovnih izkušnjah: podatke o bivših delodajalcih, o vrsti dela, o številu opravljenih ur in o kompetencah, ki jih je študent z delom pridobil. Mladi so prepoznali, da so "Moje izkušnje" poleg orodja za beleženje, tudi koristen pripomoček za lastno razmišljanje o karieri."

Zahvaljujemo se vsem predstavnikom podjetij, ki so bili pripravljeni svoj dragoceni čas nameniti mladim kot iskalcem prve zaposlitve.

Veseli bomo objave v vašem mediju. Veronika Gerbic

Dodatne informacije: Veronika Gerbic, vodja marketinga: T: 031 825 634, E: veronika.gerbic@studentski-servis.com