O-STA

12. avgust - mednarodni dan mladih

Prevzemimo odgovornost!

izjava ob 12. avgustu, mednarodnem dnevu mladih

V nobenem letu po osamosvojitvi se iz Slovenije ni odselilo toliko njenih državljanov kot v letu 2012, ko je to storilo tudi 1570 mladih, trend pa se v letu 2013 nadaljuje. Še posebno slabo gre mladim ženskam. Med vsemi brezposlenimi, ki že imajo diplomo, je po zadnjih statistikah Republiškega zavoda za zaposlovanje 71 % žensk. V anketi, ki smo jo izvedli med 130 mladimi iskalkami zaposlitve se je jasno pokazalo, da si jih kar 69% ne želi oditi v tujino, vendar bodo to primorane storiti, če doma ne bo zaposlitve.

Organizacija združenih narodov je razglasila 12. avgust za mednarodni dan mladih, ko se posebej razpravlja o vprašanjih, ki zadevajo mlade. Na Zavodu Nefiks ob tem izpostavljajo vprašanje odgovornosti.

Mladi se morajo odgovorno, kritično in premišljeno odločati za izbiro izobraževanja, ki jim dolgoročno prinaša zaposlitev, ob tem pa tudi neformalno razvijati številne kompetence, ki smiselno dopolnjujejo njihove karierne cilje. Nedomišljeno in brezciljno zatekanje v (pre)izobraževanje, brez praktičnih izkušenj in brez razvoja dodatnih potencialov je neodgovorno.

Država pa mora s svojim izobraževalnim sistemom odgovorno omogočati pretočne, kvalitetne in perspektivne izobraževalne poti, strokovno karierno svetovanje in sistematično povezovanje s trgom dela, katerega rezultat je zaposlovanje. Ob enem mora odpirati poslovne priložnosti za mlade, ceniti neformalno pridobljeno znanje ter mlade finančno in drugače spodbujati k zgodnjemu vključevanju na trg dela. Posebne ukrepe je potrebno sprejeti za zaposlovanje mladih žensk. Dopuščanje bega možganov in ustvarjanje strukturnega neskladja je neodgovorno in škodljivo.

Na Zavodu Nefiks so za mlade, ki so svojo odgovornost do pravočasnega in dolgoročnega načrtovanja karierne poti in s tem odgovornosti za lastno zaposljivost že izkazali z beleženjem v Nefiks - indeks neformalnega izobraževanja, pripravili Nefiks priznanje. Prireditev na kateri jim bodo podelili priznanja bo 17. oktobra 2013. Mnogi se pogosto pritožujejo, da neformalno pridobljenih kompetenc nihče ne priznava. V Nefiksu pa so te kompetence zapisane in potrjene oz. priznane s strani osebe oz. organizacije, pri kateri so bile pridobljene. Tako so kompetence prepoznane, priznane, zabeležene in preverljive. Na Zavodu Nefiks pa imajo tudi sicer številne projekte, ki mlade spodbujajo k odgovornem načrtovanju lastne (samo)zaposljivosti.

Martina, 23, se strinja: "Mnogi mladi slepo zaupajo šolskemu sistemu, na koncu pa so nesrečni, ker ne dobijo zaposlitve. Sama ves čas načrtno pridobivam dodatno znanje in poskušam spoznavati čim več potencialnih delodajalcev. Verjamem, da mi bo to pomagalo do zaposlitve". Peter, 24, pa dodaja: "Želim si več spodbud za mlade, ki se podajamo v podjetništvo - pa tudi več razumevanja, če mi v prvem poskusu morda ni uspelo. Neuspeh ni neodgovornost, ampak priložnost za učenje in za izboljšave!"

Pot do odgovornega ravnanja vseh je še dolga, začnemo pa lahko že danes; mladi z načrtovanjem karierne poti z Indeksom Nefiks.