O-STA

Obračun DDV pred in po 1. juliju

Približuje se dvig DDV. Kaj pa obračun DDV za storitve, katerih del bo opravljen pred 1. julijem, drugi del pa po tem datumu?

Z 21. majem 2013 dvig DDV potrdil tudi Državni zbor.
Že obstoječemu 60. členu se dodaja nov člen, 60. a, ki se navezuje na DDV.

Prvi in drugi odstavek se dotikata dvigu stopenj DDV. Obstoječa 21% stopnja se, od vključno 1. julija 2013 dalje obračunava in plačuje po stopnji 22%. Obstoječa 8,5% stopnja pa se od 1. julija 2013 dalje obračunava in plačuje po stopnji 9,5%.

Kaj pa storitve, katerih del bo opravljen pred 1. julijem 2013, drugi del pa po tem datumu?

Kljub opravljanju dela storitve pred 1. julijem 2013 bo zavezanec za DDV, ki bo izdal račun po tem datumu, dolžan obračunati DDV po stopnji določeni s tem zakonom.
Zavezanec pa lahko na dan 30. junija 2013 od dela storitev, opravljenih pred 1. julijem 2013, obračuna DDV po starih stopnjah, če je račun za že opravljene storitve izdan najkasneje 20. junija 2013.

Davčni zavezanec, ki prejme celotno plačilo storitve pred 1. julijem 2013, storitev pa bo v celoti opravljena po tem datumu, obračuna DDV po stopnjah, ki veljata pred 1. julijem.

V kolikor davčni zavezanec prejme delno plačilo storitve, ki bo opravljena po 1. juliju, obračuna od zneska predplačila DDV po stopnjah veljavnih pred tem datumom, od ostalega zneska pa po stopnjah, ki pričneta veljati s tem datumom.

Povzela: Urška Petrič, Data d.o.o.