O-STA

Vračilo regresa za letni dopust

Vračilo regresa za letni dopust? Na našo pravno službo se pogosto obrnejo delavci od katerih je delodajalec zahteval vračilo regresa. Zanima jih ali so prejeti regres dejansko dolžni vrniti. Kdaj torej delodajalec lahko zahteva od delavca vračilo regresa?

NOVO: BREZPLAČNI WEBINARJI

Delodajalci, se sprašujete ali ste tudi letos zaradi epidemioloških razmer dolžni delavcem izplačati regres? Zaposleni, se sprašujete do kdaj mora delodajalec izplačati regres? Ste izgubili zaposlitev pa razmišljate, da bi ustanovili lastno podjetje in zaslužili s svojim hobijem? Na DATA d.o.o. organiziramo brezplačne webinarje, kjer boste našim svetovalcem lahko zastavili marsikatero vprašanje! Vljudno vabljeni!

Informativni izračun plače

Pravica do regresa za letni dopust

Zakon o delovnih razmerjih določa, da je delodajalec dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače.

Če ima delavec pravico do izrabe le sorazmernega dela letnega dopusta, ima pravico le do sorazmernega dela regresa. Za tak primer gre največkrat v primeru, kadar delavec v posameznem koledarskem letu ni zaposlen pri delodajalcu vseh 12 mesecev. Bodisi se zaposli sredi koledarskega leta, bodisi mu delovno razmerje preneha sredi koledarskega leta.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Rok za izplačilo regresa

Delodajalci so dolžni regres za letni dopust izplačati delavcem najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. Delodajalec bo tako delavcem do 1. julija izplačal celoten regres, torej za vseh 12 mesecev. Kaj pa v primeru, če delavcu po prejemu regresa preneha delovno razmerje? Lahko delodajalec zahteva vračilo regresa?

Pravica do regresa in čakanje na delo

Vračilo regresa

Če delavcu po prejemu celotnega regresa preneha delovno razmerje, lahko delodajalec zahteva vračilo regresa. Seveda le v sorazmernem delu. Zahteva lahko torej le vračilo regresa v znesku, ki presega znesek, do katerega je delavec upravičen glede na trajanje delovnega razmerja v konkretnem koledarskem letu.

Delavec ima tako pravico do celotnega regresa (v višini minimalne plače) le, če je pri delodajalcu zaposlen celo koledarsko leto. Če ni zaposlen celo koledarsko leto, pa je upravičen do 1/12 regrese za vsak polni mesec zaposlitve.

MINIMALNI in MAKSIMALNI ZNESEK ZA MALICO

Zahtevek za vračilo regresa

Delodajalec ima tako pravico od delavca zahtevati povračilo preveč izplačanega regresa, če je delavec prejel celoten znesek regresa a mu je delovno razmerje prenehalo med koledarskim letom za katerega je bil regres izplačan.

Na kakšen način lahko delodajalec zahteva vračilo regresa?

To lahko stori na način, da se zahtevek za povračilo preveč izplačanega regresa pobota pri izplačilu zadnje plače. Pravna podlaga za takšen zahtevek je v določbi 190. člena Obligacijskega zakonika. Ta določa, da je tisti, ki je brez pravnega temelja obogaten na škodo drugega, prejeto dolžan vrniti, če je to mogoče, sicer pa nadomestiti vrednost dosežene koristi, pri čemer obveznost vrnitve oz. nadomestitve vrednosti nastane tudi, če nekdo nekaj prejme na podlago, ki se ni uresničila ali je pozneje odpadla.

Vendar pa je pri tem potrebno opozoriti, da delodajalec ne sme preveč izplačanega zneska delavcu samovoljno odtegniti od plače. To lahko stori le na podlagi prehodnega pisnega soglasja delavca. Če tega ni, je delodajalec dolžan delavcu izplačati celotno (zadnjo) plačo, povračilo preveč izplačanega regresa pa zahtevati posebej.

UKREPI DELODAJALCA V ČASU KORONAVIRUSA