O-STA

Regres vam pripada tudi, če ste na porodniški ali dolgotrajni bolniški

Regres v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) pripada vsem delavcem, ki imajo pravico do letnega dopusta. Kako pa je z delavci, ki so na porodniški ali so dalj časa bolniško odsotni? So prav tako upravičeni do regresa? Odgovor poiščite v nadaljevanju.

NOVO: BREZPLAČNI WEBINARJI

Delodajalci, se sprašujete ali ste tudi letos zaradi epidemioloških razmer dolžni delavcem izplačati regres? Ste izgubili zaposlitev pa razmišljate, da bi ustanovili lastno podjetje in zaslužili s svojim hobijem? Na DATA d.o.o. organiziramo brezplačne webinarje, kjer boste našim svetovalcem lahko zastavili marsikatero vprašanje! Vljudno vabljeni!

Informativni izračun plače

Pravica do regresa za letni dopust

Delodajalec je dolžan delavcem, ki imajo pravico do letnega dopusta, izplačati regres najmanj v višini minimalne plače. Ta v letu 2020 znaša 940,58 EUR.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Delavec, ki ima pravico le do sorazmernega dela letnega dopusta, ima pravico le do sorazmernega dela regresa. Za tak primer gre največkrat v primeru, kadar delavec v posameznem koledarskem letu ni zaposlen pri delodajalcu vseh 12 mesecev.

Pravico do regresa imajo tako vsi zaposleni delavci. Ali bodo prejeli regres v celoti ali zgolj v sorazmernem delu, pa je odvisno od trajanja njihove zaposlitve v posameznem koledarskem letu.

Bruto neto plača

Regres za delavce na porodniški ali dolgotrajni bolniški

Ker imajo pravico do regresa vsi zaposleni delavci, pripada ta tudi delavcem, ki so odsotni zaradi porodniške ali dolgotrajne bolniške odsotnosti. Ti delavci namreč kljub odsotnosti ostajajo v delovnem razmerju pri delodajalcu. Dolgotrajnejša odsotnost zaradi starševstva ali bolezni tako na pravico do regresa nima vpliva.

ZNESEK REGRESA 2020

Regres mora biti izplačan najkasneje do 1. julija

Regres za letni dopust mora biti izplačan najpozneje do 1. julija vsakega koledarskega leta. Po tem datumu je lahko izplačan le, če je delodajalec nelikviden in le, če to omogoča kolektivna pogodba, ki ga zavezuje. Za poznejše izplačilo morata biti torej hkrati izpolnjena oba navedena pogoja.

Pravica do regresa in čakanje na delo

Neizplačan regres je prekršek

Neizplačilo regresa je prekršek, za katerega Zakon o delovnih razmerjih predpisuje visoke globe. Delodajalec, ki delavcem ne izplača regresa v skladu z zakonom, se kaznuje z globo od 3.000 do 20.000 evrov. Če gre za manjšega delodajalca, globa znaša do 8.000 evrov. Z globo pa se kaznuje tudi odgovorna oseba delodajalca, in sicer v znesku od 450 do 2.000 evrov.

MINIMALNI in MAKSIMALNI ZNESEK ZA MALICO