O-STA

Prenosljivi turistični boni

Prenosljivi turistični boni oziroma boni za dopust se bodo lahko, po zadnjih informacijah s strani Vlade RS, uveljavljali najkasneje od 15. junija dalje. Na koga vse so prenosljivi turistični boni? Na kakšne podrobnosti je potrebno paziti pri njihovem uveljavljanju?

NOVO: BREZPLAČNI WEBINARJI NA DATI

Se sprašujete ali vam tudi v času koronavirusa pripada pravica do koriščenja letnega dopusta? Lahko zahtevate za neizplačan dopust izplačilo nadomestila? Kako je s pravico do regresa? Vabimo vas, da se prijavite na naš brezplačni webinar, kjer vam bomo predstavili pravice, možnosti in obveznosti delodajalcev pri urejanju delavnopravnih razmerij z zaposlenimi.

Informativni izračun plače

Podjetje Data d.o.o. je točka, kjer lahko brezplačno registrirate ali do-registrirate Vaše podjetje!

Pri podjetju Data d.o.o. je naša točka "SPOT Registracija" ponovno odprta za postopke vpisa podjetja v register ali do- registracije dejavnosti, spremembe naslova ali urejanje prijave v zavarovanja za zaposlene osebe.

Pri nas lahko povprašate po strokovnih storitvah računovodskega servisa, storitvah svetovanja davčnih svetovalcev ali strokoven individualen posvet pri pravniku. Pišite nam na data@data.si za ponudbo!

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Prenosljivi turistični boni so prenosljivi le na osebe, ki izpolnjujejo pogoje!

Prenosljivi turistični boni so lahko uporabljeni s strani upravičenca, ki je lahko le oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji na dan 13. marca 2020. Prenos bona je možen na osebo, ki izpolnjuje te pogoje.

Prenosljivi turistični boni v ravni vrsti, do drugega kolena!

Bone lahko prenesete na Vašega sorodnika. Prenosljivi turistični boni so lahko podarjeni med sorodniki v ravni vrsti, do drugega kolena. To pomeni stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki, zakonci, zunajzakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ter med otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši.

Pravica do regresa in čakanje na delo

Mladoletni osebi bo bon vnovčil skrbnik - na podlagi izjave!

Oseba, ki je ali bo v letu 2020 polnoletna, bo upravičena do 200 evrov v okviru tega ukrepa. Oseba mlajša od 18 let pa le do 50 evrov. Za mladoletne bon unovči skrbnik - na podlagi izjave!

Prenosljivi turistični boni ne bodo povzročilo posledic pri dohodnini upravičenca!

Od bona se ne bo plačalo dohodnino, ne šteje se v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev. Upravičencu, ki še nima davčne številke, se le- ta dodeli po uradni dolžnosti na podlagi podatkov iz CRP.

ZNESEK REGRESA 2020

Med 1. junijem in 31. decembrom se lahko koristijo prenosljivi turistični boni!

Prenosljivi turistični boni se lahko uporabljajo le pri ponudniku na področju turizma, ki je bil na dan 13. marca 2020 vpisan v Poslovni register Slovenije, v register nastanitvenih obratov, pri AJPES-u, kot izvajalec dejavnosti nastanitvenega obrata in opravlja dejavnosti po SKD 2008:

· Dejavnost hotelov in drugih podobnih nastanitvenih obratov (SKD 55.100),

· Počitniški domovi in letovišča (SKD 55.201),

· Turistične kmetije s sobami (SKD 55.202),

· Oddajanje zasebnih sob gostom (SKD 203),

· Planinski domovi in mladinska prenočišča (SKD 55.204),

· Druge nastanitve za krajši čas (SKD 55.209),

· Dejavnost avtokampov, taborov (SKD 55.300).

MINIMALNI in MAKSIMALNI ZNESEK ZA MALICO

Ponudnik storitve je dolžan hraniti predložene pisne potrditve upravičenca, kopije njegove osebne izkaznice ali potnega lista in vse izjave...

Bon se smatra kot dobroimetje v korist upravičenca v informacijskem sistemu FURS. Najpozneje v 30 dneh bo izvedeno povračilo sredstev s strani FURS na podlagi unovčenih bonov.

Prenosljivi turistični boni se bodo lahko unovčili bodisi za nastanitev ali za nastanitev z zajtrkom. Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) ne dopušča ponudniku zaračunavanju višjih cen v primeru koriščenja takšnih bonov, kot tudi ne izplačilo v denarju od Republike Slovenije.

Kadar so prenosljivi turistični boni koriščeni pri ustreznem ponudniku, je ponudnik dolžan hraniti predložene pisne potrditve upravičenca, kopije njegove osebne izkaznice ali potnega lista in vse izjave, ki so opredeljene v uredbi Vlade Republike Slovenije, do poteka zastaralnega roka za nadzor iz sedemnajstega odstavka tega člena in 82. člena ZIUOOPE zakona.

Ponudnik storitve prejme sredstva na podlagi potrditve upravičenca v elektronskem sistemu FURS ali na podlagi predložene pisne potrditve upravičenca in kopije njegove osebne izkaznice ali potnega lista.