O-STA

Izjava za temeljni dohodek na voljo le še do nedelje!

Izjava za temeljni dohodek samozaposlenih, kmetov, družbenikov in verskih uslužbencev je na voljo za oddajo le še 31. maja. To storite tudi v kolikor želite oprostitev majskih, aprilskih in dela marčevskih prispevkov. Do 31. maja morate oddati vlogo tisti, ki zaprošate za začasno denarno nadomestilo plače na podlagi sprememb interventnega zakona!

NOVO: BREZPLAČNI WEBINARJI

Razmišljate, da bi ustanovili lastno podjetje in zaslužili s svojim hobijem? Na DATA d.o.o. organiziramo brezplačne webinarje, kjer boste našim svetovalcem lahko zastavili marsikatero vprašanje! Vljudno vabljeni!

Informativni izračun plače

Kaj vključuje izjava za temeljni dohodek in oprostitev plačila prispevkov?

Izjava za temeljni dohodek navaja, da upravičenec zaradi epidemije ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu. Znesek mesečnega temeljnega prihodka bo za upravičence za marec 2020 znašal 350 evrov, za april in maj pa po 700 evrov.

SUBVENCIONIRANJE KRAJŠEGA DELOVNEGA ČASA

Če bo izjava za temeljni dohodek oddana v roku, kdaj potem nakazilo?

Če bo izjava za temeljni dohodek oddana pred tem rokom, bo zadnja tranša nakazila mesečnega temeljnega dohodka še 10. junija 2020.

Začasno denarno nadomestilo za brezposelne pod določenimi pogoji!

Začasno denarno nadomestilo se prizna v mesečnem znesku 513,64 evrov (bruto) od prvega dne brezposelnosti do 31. maja 2020. Do začasnega denarnega nadomestila so upravičeni tudi tuji državljani iz držav, ki niso članice EU, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije. A le če izpolnjujejo vse zakonske pogoje.

ZNESEK REGRESA 2020

Tako do 31. maja lahko uveljavljajo začasno denarno nadomestilo plače:

· tisti, ki so postali brezposelni 13.3.2020 ali kasneje zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali zaradi izteka pogodbe o zaposlitvi za določen čas,

· tisti, ki so pred 13.3.2020 bili vključeni v obvezna socialna zavarovanja v Republiki Sloveniji na podlagi delovnega razmerja,

· tisti, ki ste prijavljeni evidenci brezposelnih pri Zavodu za zaposlovanje oziroma se prijavljate v omenjeno evidenco hkrati z uveljavljanjem pravice do začasnega denarnega nadomestila.