O-STA

IZJAVA TREH ZDRAVNIŠKIH ORGANIZACIJ ZA JAVNOST

Državni zbor je pričel v torek, 9. julija 2002, obravnavo po hitrem postopku za sprejem sprememb zakona o zdravniški službi. Na to so se odzvale vse tri zdravniške organizacije in sprejele izjavo za javnost, ki je objavljena v nadaljevanju.

Sprejem Zakona o zdravniški službi je bil pred tremi leti dokaz zrelosti in demokratičnosti države, ki je uredila delovanje zdravniškega in zobozdravniškega poklica v sodelovanju z vsemi tremi zdravniškimi organizacijami.

Spričo sedanjih dogajanj ob vložitvi predloga sprememb Zakona o zdravniški službi smo se predstavniki Slovenskih zdravniških organizacij sestali dne 8. in 9. 7.2002 v Bohinju, proučili trenutno stanje in sprejeli naslednje stališče:

Ministrstvo za zdravje RS ob pripravi novele Zakona o zdravniški službi ni upoštevalo pripomb in predlogov slovenskega zdravništva in je zaradi predlaganega hitrega postopka sprejemanja novele preprečilo potrebno razpravo v širši strokovni javnosti. Zaradi takega postopka je bil onemogočen vpliv stroke na vsebino sprememb in dopolnitev.

Zdravniške organizacije že več let opozarjamo na težaven položaj v zdravstvu, katerega pomemben razlog je tudi majhno število zdravnikov. Predlog novele Zakona o zdravniški službi ima namen uzakoniti večje obremenitve zdravnikov, kot jih dopuščata Zakon o delovnih razmerjih in evropski pravni red. Zdravniki se zavedamo, da je naše poslanstvo kakovostna in učinkovita skrb za bolnike. Prav zaradi tega smo pripravljeni tudi v prihodnje delati več, kakor to velja za vse druge zaposlene v javnem sektorju, vendar le na podlagi kulturnega, civiliziranega in demokratičnega dialoga med zdravništvom in državo.

asist. mag. Marko BITENC, dr. med., l.r.

Predsednik Zdravniške zbornice Slovenije

prof. dr. Pavel POREDOŠ, dr. med., l.r.

Presednik Slovenskega zdravniškega društva

Konrad KUŠTRIN, dr. med., l.r.

Predsednik sindikata zdravnikov in zobozdravnikov FIDES