O-STA

PISMO POSLANCEM

Državni zbor je pričel v torek, 9. julija 2002, obravnavo po hitrem postopku za sprejem sprememb zakona o zdravniški službi. Na to so se odzvale vse tri zdravniške organizacije in vsem poslancem poslale pismo, ki je objavljeno v nadaljevanju.

Spoštovana gospa poslanka in spoštovani gospod poslanec !

Spričo sedanjih dogajanj ob vložitvi predloga sprememb Zakona o zdravniški službi smo se predstavniki Slovenskih zdravniških organizacij sestali dne 8. in 9. 7.2002 v Bohinju, proučili trenutno stanje in sprejeli naslednje stališče:

Ministrstvo za zdravje RS ob pripravi novele Zakona o zdravniški službi ni upoštevalo pripomb in predlogov slovenskega zdravništva in je zaradi predlaganega hitrega postopka sprejemanja novele preprečilo potrebno razpravo v širši strokovni javnosti. Zaradi takega postopka je bil onemogočen vpliv stroke na vsebino sprememb in dopolnitev.

Pozivamo vas, da novele zakona ne podprete. Tako boste omogočili, da s strpnim in demokratičnim dialogom med državo in zdravništvom skupaj pripravimo pogoje za kakovostno in učinkovito delovanje zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji.

S spoštovanjem,

asist. mag. Marko BITENC, dr. med., l.r.

Predsednik Zdravniške zbornice Slovenije

prof. dr. Pavel POREDOŠ, dr. med., l.r.

Presednik Slovenskega zdravniškega društva

Konrad KUŠTRIN, dr. med., l.r.

Predsednik sindikata zdravnikov in zobozdravnikov FIDES