O-STA

10 letna prepoved odpiranja podjetja

Konec aprila letos je na osnovi odločbe Ustavnega sodišča, v veljavo stopil 10. a člen ZGD-1, ki je zaostril pogoje za registracijo gospodarske družbe in samostojnega podjetnika.

V kolikor družbenik podjetja ali samostojni podjetnik pri postopku registracije podjetja podpiše neresnično izjavo glede davčnih in drugih obveznih dajatev, mu registrski organ, ki na DURS preverja podatke, lahko zavrne vpis v register podjetij.

Dana neresnična (lažna) izjava po določbi 7. odstavka 10. a člena ZGD-1 za isto osebo pomeni prepoved registracije gospodarske družbe ali samostojnega podjetnika za 10 let.

Pripravila: Bogdana Rejc, DATA