O-STA

Pred registracijo podjetja, preverite poravnane obveznosti na DURS-u

Referenti VEM točke DATA opozarjamo vsakega bodočega vlagatelja za registracijo gospodarske družbe ali samostojnega podjetnika, da je pri podpisovanju dokumentacije pozoren pri podpisovanju izjave o poravnanih obveznostih oziroma pri podpisovanju izjave družbenika, kadar gre za ustanovitev d.o.o..

Pri postopkih registracije podjetij na VEM točki, se zgodi, da bodoči podjetnik na opozorilo referenta pri podpisu izjave o poravnanih obveznostih, zatrdi, da niti ne ve ali ima kakšen dolg na DURS ali ne.

V izogib hudim posledicam podpisovanja neresničnih izjav, o katerih smo že pisali v naših novicah (10 letna prepoved odpiranja podjetja), referenti VEM točke DATA bodočim ustanoviteljem podjetja predlagamo, da še pred registracijo podjetja, na DURS preverijo dejansko stanje in morebitne zapadle neporavnane obveznosti (razen tistih, katerim je bil dovoljen odlog ali obročno odplačilo skladno z zakonom, ki ureja davčni postopek), ki jih izkazujejo davčne evidence in na pristojnem davčnem uradu uskladijo stanje nepravočasno plačanih obveznosti.

Pripravila: Bogdana Rejc, DATA

http://data.si/blog/2013/07/24/pred-registracijo-podjetja-preverite-davcne-evidence-na-durs-u/