O-STA

Socialno podjetništvo = prihodnost podjetništva?

Vlada Republike Slovenije je sprejela strategijo razvoja socialnega podjetništva. Strategija zagotavlja načrtovan razvoj socialnega podjetništva za obdobje štirih let. Na podlagi zakona strategijo pripravi Svet za socialno podjetništvo.

Strategija vključuje naslednje tri strateške cilje:
1. povečanje prepoznavnosti socialnega podjetništva in vedenje o načelih socialnega podjetništva,
2. nadgradnja obstoječega podpornega okolja za podjetništvo ter
3. spodbujanje zaposlovanja ranljivih skupin na trgu dela.

Strateške cilje je oblikoval Svet za socialno podjetništvo in se pri tem opredelil za tiste strateške cilje, ki odgovarjajo na bistvene ovire razvoju socialnega podjetništva. Poleg tega je pri določanju strateških ciljev upošteval tudi njihovo izvedljivost v štiriletnem obdobju trajanja strategije in s tem možnost oblikovanja ustreznih in uresničljivih ukrepov.

Eden izmed prvih, ki so se v Sloveniji, lotili socialnega podjetništva je Matevž Slokar. Slokar je lansiral projekt S Project, katerega namen je inovativen pristop k socialnemu podjetništvu. Usmerjen na ranljive skupine mladih med 18. in 25. letom starosti, ki so predčasno opustili izobraževanje ali po šolanju niso dobili dela. Vse to je večinoma posledica neugodnega okolja, iz katerega prihajajo. S project tako ustvarja priložnosti za mlade. S svojim projektom je prepričal tudi dva člana fundacije Jamija Oliverja. V sodelovanju s fundacijo je Slokar lahko pričel razvijati svojo vizijo o socialnem podjetništvu, ki nam je lahko vsem vzor.

Pripravila Alenka Bizilj, DATA

http://data.si/blog/2013/07/26/socialno-podjetnistvo-prihodnost-podjetnistva/