O-STA

Nov javni razpis na področju izboljšanja delovnega okolja

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je potrdilo nov javni razpis za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev na področju izboljšanja delovnega okolja, skupna vrednost razpisa je 600.000 evrov.

S sredstvi razpisa bo zagotovljeno nadaljnje sofinanciranje projektov socialnih partnerjev, ki so se izvajali v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev na področju izboljšanja delovnega okolja in je bil objavljen leta 2009.

Namen razpisa je s sofinanciranjem projektov socialnih partnerjev, ki prispevajo k bolj inovativnim in produktivnim oblikam organizacije dela, vključno z boljšimi razmerami za zdravje in varnost pri delu.

Cilj javnega razpisa je izdelava učinkovitega orodja za zagotavljanje zdravega in varnega delovnega okolja in uvedba le-tega v podjetja in za njihove zaposlene.

Upravičene aktivnosti so:
· priprava in izvedba orodja v smislu postopkov, ki bodo podjetjem omogočali uvedbo ukrepov, s katerimi bodo zmanjšali stres, absentizem, fluktuacijo in izgorevanje na delovnem mestu, ter zagotavljali varno delovno okolje in usklajevanje družinskega in poklicnega življenja svojim zaposlenim;
· pilotni preizkus razvitega orodja v izbranih podjetjih;
· predhodno in končno vrednotenje uporabe orodja v izbranih podjetjih;
· priprava in izvedba usposabljanj za socialne partnerje, podjetja in zaposlene;
· promocija in ozaveščanje javnosti, podjetij in zaposlenih o pomenu varnega in zdravega delovnega okolja s pripravo medijskih kampanj, konferenc, okroglih miz, ipd;
· priprava in izdelava strokovnih in promocijskih gradiv.


Pripravila Alenka Bizilj, DATA

http://data.si/blog/2013/07/30/nov-javni-razpis-na-podrocju-izboljsanja-delovnega-okolja/