O-STA

Kako motivirati zaposlene?

Kako motivirati zaposlene?

2. Avgust 2013

Zadovoljstvo in motivacija zaposlenih sta pomembna (ključna) dejavnika uspešnosti vsakega podjetja. V sedanjih časih, ko je stres stalen spremljevalec na delovnem mestu, se lahko kaj hitro zgodi, da zaposleni izgubijo motivacijo in usmerjenost k uspehom. Motivacija zaposlenih ustvarja pogoje, ki bodo stimulirale višje nivoje delovne vneme in ponovno zbudile delovni elan zaposlenih. Kako torej motivirati zaposlene?

Kako v nekaj korakih povrnemo motivacijo zaposlenih?

1. Komunikacija z zaposlenimi: Delodajalci se morajo odkriti pogovarjati s svojimi zaposlenimi, tako glede morebitnih težav kot glede doseženih rezultatov. Komunikacija naj bo optimistično naravnana, svoje zaposlene spodbujajte. Verjetno je sicer odveč dodati ampak s svojimi zaposelnemi komunicirajte brez žaljivk, brez povišanega tona. S komuniciranjem lahko ustvaritev prijetno delovno okolje ali pa ravno obratno.

2. Zaposlenim omogočite raznoliko delo: Raziskave kažejo, da so zaposleni bolj motivirani, če so poleg rednih (monotonih) delovnih obveznosti vključeni tudi v nove projekte, kjer lahko pokažejo svoje kompetence, dosegajo dobre rezultate ter osebnostno rastejo.

3. Pohvalite zaposlene za njihovo delo: Ko so vaši zaposleni opravili res dobro opravili svoje zadolžitve, odlično izpeljali projekt, pridobili novega partnerja, jih za te dosežke pohvalite. Zaposlenim bo vaša pohvala vlila nov delovni elan in zagotovo dvignila motivacijo in storilnost. Vsi ljudje smo radi pohvaljeni in radi vidimo, da tudi drugi opazijo in izpostavijo naše dosežke.

4. Nagradite zaposlene za dobro opravljeno delo: poleg pohvale občasno tudi nagradite svoje zaposlene z dodatkom k plači, z božičnico, z izletom, majhno pozornostjo. Nepričakovana nagrada ima velik motivacijski naboj, če je utemeljena na delovni uspešnosti.

5. Možnost osebnostne in karierne rasti: Motiviranost zaposlenih je močno povezana tudi z možnostjo samouresničevanja, saj le ta omogoča delo, za katero je posameznik usposobljen, ga rad opravlja in ima možnosti za napredovanje.

Pripravila Alenka Bizilj, DATA

http://data.si/blog/2013/08/02/kako-motivirati-zaposlene/