O-STA

Nove olajšave za zaposlovanje mladih!

Nove olajšave za zaposlovanje mladih!

1. Avgust 2013

Danes je začel veljati zakon o intervencijskih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva. Zakon je državni zbor sprejel julija skuša z olajšavami delodajalce spodbuditi k zaposlovanju mladih.

Delodajalci, ki bodo za nedoločen čas zaposlili osebo, mlajšo od 30 let, bodo prvi dve leti oproščeni plačevanja prispevkov. Vendar pa to velja le za delodajalce, ki zadnje tri mesece pred zaposlitvijo mlajšega delavca niso odpovedali pogodbe delavcem iz poslovnih razlogov. Delodajalec pred zaposlitvijo mlajšega delavca ne sme imeti blokiranega transakcijskega računa več kot 30 dni zapored oziroma mora redno izplačevati plače in prispevke v zadnjih šestih mesecih. Ukrep se nanaša na čas od 1. novembra letos do konca leta 2014.

V primeru, da bo delodajalec pred potekom dveh let prekinil takšno pogodbo, je sankcija predvidena, in sicer bi moral poravnati vse prispevke, ki so mu bili oproščeni, za nazaj.

Ministrstvo za delo ocenjuje, da se bo na podlagi tega ukrepa zaposlilo pet tisoč več mladih kot v preteklem letu, torej okvirno 25 tisoč, od česar pričakujemo okvirno sedem tisoč zaposlitev za nedoločen čas.

Poleg tega pa zakon omejuje najvišje izplačilo porodniškega nadomestila. Ta zdaj ne more biti višji od dvakratnika povprečne mesečne plače v Sloveniji, ki znaša 2800 evrov bruto. Ukrep, ki bo po podatkih ministrstva za delo zajel približno 100 žensk, bo veljal do drugega leta po tistem, ko bo gospodarska rast presegla 2,5 odstotka BDP-ja.

Pripravila Alenka Bizilj, DATA

http://data.si/blog/2013/08/01/nove-olajsave-za-zaposlovanje-mladih/