O-STA

Delna oprostitev plačila prispevkov za starejše delavce

http://data.si/blog/2013/08/20/delna-oprostitev-placila-prispevkov-za-starejse-delavce/

Nov Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki je bil sprejel letos aprila, je prinesel kar nekaj sprememb na področju dajatev iz plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja ter obračuna prispevkov delodajalcev.

Od 1. julija 2013 dalje velja Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki v 156. členu določa delno oprostitev plačila prispevkov delodajalcev za starejše delavce. Zavezanci za plačilo prispevkov delodajalcev so oproščeni plačila prispevkov delodajalcev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Delodajalec bo za zaposlene, ki so dopolnili 60 let, lahko uveljavil delno oprostitev prispevkov v višino 30%, za zaposlene, ki pa že izpolnjujejo starostni pogoj za pridobitev pravice do predčasne pokojnine (29. člen ZPIZ-2) pa lahko uveljavi delno oprostitev v višini 50%.

Pripravila Alenka Bizilj, DATA

Vir: Zakon o delovnih razmerjih