O-STA

Poznavanje računovodskih izrazov je osnova za poslovni uspeh

http://data.si/blog/2013/08/16/poznavanje-racunovodskih-izrazov-je-osnova-za-poslovni-uspeh/

Se vam zdi računovodstvo zapleteno in nerazumljivo? So vam osnovni računovodski izrazi tuji? Veste kaj pomeni bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, denarni tok?

Mnogi podjetniki so mnenja, da ne potrebujejo osnovnega znanja računovodskih izrazov, saj imajo za to najeto računovodstvo. Vendar pa je za vsakega, ki ima svoje podjetje ali pa še razmišlja o njem, pomembno da je seznanjen z vsajosnovnimi knjigovodskimi izrazi. Finančna pismenost je bistvena spretnost za vsakogar, ki želi uspeti v podjetništvu in vam omogoča, da prepoznate prednosti in slabosti poslovnih priložnosti, je prepričan tudi Robert T. Kiyosaki (avtor knjige Bogati očka, revni očka). Kiyosaki pravi, da bi vsak podjetnik moral poznati vsaj razliko med sredstvi in obveznostmi do virov sredstev ter pojmi izkaz uspeha in bilance stanja. Finančna pismenost vam poleg tega omogoča lažjo komunikacijo z svojim računovodstvom ter razumevanje končnih poročil in bilanc.

Raziskave so sicer pokazale, da smo Slovenci zelo slabi v finančni pismenosti, kar strokovnjaki pripisujejo napačni vzgoji, pomanjkljivem šolskem sistemu in brezbrižnosti posameznikov. Kar nekaj evropskih držav je že začelo sistematično uvajati programe za finančno pismenost v izobraževalne programe. V Sloveniji zaenkrat še ne kaže na kaj podobnega, zato je na vsakem posamezniku, da se izobražuje tudi v tej smeri. Ste tudi vi med tistimi, ki s(m)o finančno nepismeni?

Pripravila Alenka Bizilj, DATA